Službeni glasnik > Godina 2011, broj 12
Datum objave: 31. prosinca 2011.
povratak na listu glasnika
ŽUPAN:
622. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011.
623. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011.
624. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011.
625. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2011.
626. Odluka o izmjeni odluke o raspodijeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim integracijama
627. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim integracijama, pozicija 470 (sunčevi kolektori)
628. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa poticanja ugradnje sunčevih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima na području Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu
629. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2011. godinu namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim integracijama - poljoprivreda
630. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2011. namijenjenih zdravstvu
631. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna 2011. namijenjenih zdravstvu-decentralizacija pozicije: 258-Konto 3232 i 592-Konto 4511 PRORAČUNSKI KORISNIK - Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
632. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi
633. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi
634. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 288-1, 313 i 316
635. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 288-1, 313, 316 i 293-1
636. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 324, 322-1 i 737
637. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 328
638. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 320 i 323
639. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, poziciji 290-1
640. Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna za 2011. godinu namijenjenih socijalnoj skrbi, pozicija 312 i 313
641. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2011. godinu namijenjenih uređenju, izgradnji i održavanju pomorskog dobra (pozicija 382 i 382-1)
642. Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2011. namijenjenih školstvu
643. Odluka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2011.
644. Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2012.
645. Program javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije za 2012.
646. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za člana Nadzornog odbora Vodoprivrede Split d.d.
647. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za dobivanje koncesije na županijskoj brzobrodskoj liniji "MILNA-SPLIT-MILNA"
648. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ-SUPETAR
649. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT
650. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
651. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
652. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ
653. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
654. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB SOLIN
655. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB KAŠTELA
656. Rješenje o određivanju brojčane oznake u uredskom poslovanju ZAVODU ZA SOCIJALNU SKRB U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, PODRUČNOM CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR