Dnevni boravak za starije u Kaštelima

Početkom rujna, u Kaštelima počinje s radom Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama. Riječ je o Programu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koji će Splitsko-dalmatinska županija, kao nositelj, provoditi u suradnji s Udrugom „Sv. Jeronim“ iz Kaštel Gomilice.
U prostoru, na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 58, za 125 korisnika skrbit će se 11 novozaposlenih djelatnika – voditelj/ica (1), domaćica/domaćin (1), medicinska sestra/medicinski tehničar (1), gerontodomaćica/gerontodomaćin (5), pomoćna radnica/radnik (2) i spremaćica (1). U tu svrhu, upravo je u tijeku natječaj za zapošljavanje, kojeg je Udruga „Sv. Jeronim“, kao provoditelj, oglasila pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu u Splitu, na kojem prednost imaju kandidati i kandidatkinje s popisa teže zapošljivih osoba.
Financijska sredstva za provedbu Programa za područje Grada Kaštela, za razdoblje do 31. prosinca 2010., Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osiguralo je u ukupnom iznosu od 273.125,00 kn i namijenjena su za opremu prostora provoditelja Programa te naknade za rad i redovne materijalne rashode, dok će Splitsko-dalmatinska županija doprinijeti s dodatnih 100.000,00 kn. Obveze u financiranju rada Dnevnog boravka u 2011. godini utvrdit će se početkom nove proračunske godine.
Program međugeneracijske solidarnosti „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, također uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, provodi se još i u Starom Gradu na otoku Hvaru. Nositelj provedbe je tamošnja lokalna samouprava u suradnji s Domom za starije i nemoćne Stari Grad.
Nadalje, iz županijskog proračuna redovito se sufinanciraju ostali izvaninstitucionalni oblici skrbi za starije i nemoćne osobe. Tako se, godišnje, primjerice, program Općine Muć, u pripremi i dostavi obroka za 50 domaćinstava, pomaže se s 50.000,00 kn, potom program Udruge Mi, za kvalitetniji život u trećoj dobi, s 40.000,00 kn, Centra za pomoć i njegu u kući iz Komiže, za područje otoka Visa, s 20.000,00 kn te Udruge Žena Slivnjanka s 10.000,00 kn. Rad Katoličke udruge Lovret, na organiziranju izvaninstitucionalne skrbi starijih i nemoćnih osoba, Splitsko-dalmatinska županija pomogla je u 2009. godini s 200.000,00 kn, pored 465.000,00 kn za izgradnju prve faze objekta „Matošić“.                                                                              Anamaria Rošin