ODRŽANA 19. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.   Prihvaćanje Zapisnika sa 18. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.   Nacrt prijedloga Odluke o obračunu troškova vijećnicima, članovima Županijskog       poglavarstva, te članovima stalnih radnih tijela – daje se  mišljenje. 
3.   Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na utvrđivanje viška poslovnog   prostora u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije.     
4.   Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata veteranskih udruga.
5.   Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata udruga za pomoć oboljelima i socijalnih udruga..
6.   Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za dopunu djelatnosti    Osnovnoj školi Zagvozd, Zagvozd.
7.   Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Graditeljsko-geodetskoj tehničkoj školi, Split.
8.   Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Industrijskoj školi, Split.
9.   Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Filipa Lukasa, Kaštel Stari.     
10. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra - čest. zemlje 200/1 Z.K.U. 531 i ½ čestice zgrade 333 Z.K.U. 677 sve K.O. Kaštel Lukšić.