ODRŽANA 20. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije. .
2. Nacrt prijedloga odluke o pristupanju Splitsko-dalmatinske županije Jadranskoj euroregiji.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu.
4. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2006.
5. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  postupka nabave nadmetanjem po pozivu za izradu Izvješća o stanju okoliša i provođenju Programa zaštite okoliša Splitsko-dalmatinska županija.