Radni sastanci s predstavnicima JLS-a otoka Brača – Projekt Joint_SECAP

Dana 08. prosinca 2020. godine održani su radni sastanci s predstavnicima JLS-ova otoka Brača na temu izrade SECAPA koji je u tijeku.

Martin Bućan, član projektnog tima projekta Joint_SECAP Splitsko-dalmatinske županije zajedno s predstavnicima prošao je dokumentaciju vezanu za prikupljanje podataka za izradu SECAP-a i to:

- popunjavanje tablica  za sektore zgradarstvo (javne zgrade, kućanstva, komercijalne zgrade), promet i javna rasvjeta, koju je potrebno dostaviti svakoj jedinici lokalne samouprave na ispunjavanje dostupnim podacima(potrošnja unutar ISGE sustava, energetske certifikate za odabrane javne zgrade itd.),

-  anketa koja je stavljena na službene web stranice, dijeljena na društvenim mrežama itd., a sve s ciljem kako bi se postigao što veći anketni uzorak.

Nastavno na ovo neizbježna tema je bila trenutno stanje i provedba aktivnosti koje su zbog trenutne situacije sa COVID-19 virusom te s problemima s kojima se suočavamo u održavanju istih.

Nadalje predstavnici su upoznati i s ostalim aktivnostima koje će se provoditi u narednom periodu i to:

- preliminarne strateške studije utjecaja na okoliš za Otok Brač,

- uspostava Joint SECAP web platformi koja će uskoro biti u funkciji i koja će sadržavati klimatske podatke sakupljene tijekom trajanja projekta na kojoj će biti objavljeni svi podaci o klimatskim promjenama i načinima ublažavanja istih

- jačanje kapaciteta lokalnih dionika i sudjelovanja u tehničkim radionicama radi usporedbe i širenja stečenih iskustava na različitim teritorijima kako bi se potvrdila testirana metodologija s ciljem provedbe planiranih zajedničkih akcija u budućem razdoblju.

Tijekom radnih sastanaka predstavnicima JLS-ova su podijeljeni i promotivni materijali izrađeni u sklopu projekta Joint_SECAP.