URUČENE NAGRADE NAJBOLJIMA U SAKUPLJANJU PAPIRA

Naime i ove godine „Unijapapir„ d.d. Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija organizirale su nadmetanje osnovnih škola u prikupljanju starog papira. S područja Splitsko-dalmatinske županije sudjelovale su 34 škole, a prikupljeno je 176.500 kilograma starog papira. Najbolje su bile OŠ „Gradac“ sa 9 623 kg papira po učeniku, OŠ „Brela“ prikupili 1 900 kg po učeniku i OŠ „Vrgorac“ sa prikupljenih 1 702 kg papira.  Izaslanstva ovih škola predvođena ravnateljima Jelenkom Mendeš Han (Gradac), Rudom Babić (Brela) i Ivom Klinac (Vrgorac) preuzela su prigodne nagrade: prijelazni pehar, diplome, računala. Najuspješniji razredi jednako tako su nagrađeni i to diplomama i izletom na Plitvička jezera. A „naj naj„ u  prikupljanju papira i naravno skrbi za okoliš  su razredi: IV. OŠ „Gradac“ sa voditeljicom Koni Bufon  sa 24 540 kg papira, VI. A razred OŠ „Oca Petra Perice“ (Makarska) voditelja Roka Vladušića  sa 2 800 kg papira i VI C razreda OŠ „Mejaši“ voditeljice Žane Žanko sa 1 750 kg papira.

Najučenici koji su sami prikupili 1 850 kg papira su Doris Mirko i Matej Biočić iz OŠ „ Gradac“.  

Nagrade su uručili Zdravko Rubić, komercijalni direktor „Unijapapir“ d.d. Zagreb i zamjenica župana Anđelka Vuko. Bili su nazočni Miro Šarić iz „ Unijapapira“ i Marijo Radevenjić  iz Splitsko-dalmatinske županije.

                                                                                               M. Šundov