ZAKAZANA 21. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 20. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2006. namijenjenih zdravstvu.
4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
6. Prijedlog zaključka o potvrdi izbora zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju, obilježavanje i izgradnju pješačkih staza u svrhu razvoja turizma i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006. godini.
8. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006. namijenjenih turizmu.
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2006.  godinu (pozicija 457)
10. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2006.
11. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstva krajnjim korisnicima u području kulture za 2006.
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2006.
13. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2006.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra označenog kao čestica zgrade 1974/1 Z.K.U. 1311 K.O. Split, katastarska čestica 12668 K.O. Split, u naravi neuređenog dvosobnog stana položenog na II katu zgrade, anagrafske oznake Split, Julija Nepota 1.
15. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 1597 Z.K.U. 1159 K.O. Vis.
16. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prva vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina dr. Zoltana Novaka.