3P4SSE

Picture1

 • Naziv projekta: 3P4SSE – Public-private-partnership for Social and Solidarity Economy
 • Program: Interreg Central Europe 2021. – 2027.
 • Ukupna vrijednost projekta: 2.116.156,00 €
 • Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (01. travanj 2023. – 01. travanj 2026.)

Projektni partneri
 1. Autonomous Province of Trento – IT (glavni partner)
 2. National Foundation for Civil Society Development – HR
 3. Regional Development Agency ARLEG SA – PL
 4.  Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an institution – SL
 5.  FAB - Vocational Support Association – AT
 6. Pannon Business Network Association – HU
 7. LINKS Foundation – IT
 8. ALDA+ - IT
 9. Regional Development Agency for Podravje – Maribor – SL
 10. Trentino Federation of Cooperation – IT
 11. Lower Silesian Center for Social Policy – PL
 12. Split-Dalmatia County – HR

 

Opis projekta

Društvene i ekonomske razlike i dalje su vidljive u Srednjoj Europi i negativno utječu na koheziju. Socijalna isključenost i siromaštvo također pogađaju neke regije više nego druge i to se mora promijeniti. Da bi postigao navedeno projekt „Javno-privatno partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju“ (eng. „Public-private-partnership for Social and Solidarity Economy“ - skraćenica projekta: 3P4SSE) nadilazi najsuvremenije projekte društvenih inovacija i za cilj ima popuniti regionalne praznine Srednje Europe u rješavanju slabih gospodarskih sektora (s niskom dodanom vrijednošću) i osoba u nepovoljnijem položaju, promicanjem teritorijalne klasterizacije socijalne i solidarne ekonomije, stvarajući mrežnu shemu na više razina temeljenu na modelima javno-privatnog partnerstva (3P) i uspostavljajući stratešku suradnju među dionicima.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta 3P4SSE je premostiti regionalne razlike unutar Europske unije u institucionalnom pristupu socijalnoj i regionalnoj koheziji. Cilj prekogranične suradnje usmjeren je na rješavanje zajedničkih izazova koji su zajednički identificirani u pograničnim regijama uz istovremeno jačanje suradnje u svrhu općeg usklađenog razvoja Unije.

Očekivani rezultati projekta 3P4SSE su:

I. Poduzete zajedničke strategije i akcijski planovi prema održivom teritorijalnom razvoju u području Srednje Europe,
II. Nova rješenja od strane organizacija – sklopljen memorandum o razumijevanju i potpisan protokol o suradnji,
III. Prekogranična suradnja organizacija i nakon završetka projekta,
IV. Stvorena platforma za razmjenu znanja gdje se na jednom mjestu mogu informirati različite ciljne skupine.

Više o projektu 3P4SSE pogledajte na https://www.interreg-central.eu/projects/3p4sse/

Novosti vezane za projekt

Održan radni sastanak Projekta 3P4SSE
Održan prvi radni sastanak Projekta 3P4SSE