Integrirani program Starogradskog polja

                                      

Europska unija
Zajedno do fondova EU
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Integrirani program Starogradskog polja
 
Program i  kodni  broj  projekta: Operativni program  „Konkurentnost i kohezija 2014.  –  2020.“, KK.06.1.1.01.0080
 
Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 3.743.750,00 HRK
 
Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 2.827.000,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 1. 12. 2017. – 1. 7. 2020.

Nositelj projekta: Splitsko-dalmatinska županija

Projektni partneri:
  1. Grad Stari Grad
  2. Općina Jelsa
  3. Javna ustanova RERA S.D.

Kratak opis projekta:

Projektom „Integrirani program Starogradskog polja“ dodatno će se obogatiti turistička ponuda kulturnog turizma otoka Hvara, Splitsko-dalmatinske županije i Republike Hrvatske. Programom će biti uspostavljena čvrsta funkcionalna veza između područja Starog Grada, Jelse i Vrboske, koja će činiti jedinstvenu kružnu kulturno-turističku rutu, čija je okosnica Starogradsko polje pod zaštitom UNESCO-a. Provedbom programa turistički će se valorizirati iznimno bogata kulturna baštine područja što će potaknuti sveukupni gospodarski razvoj cijelog otoka Hvara.

Projektom se planira izgradnja nužne turističke infrastrukture, kreiranje komplementarnih sadržaja i uvođenje kvalitetnog upravljanja, što će obuhvaćeno područje učiniti turistički privlačnijim, lokalno stanovništvo potaknuti na bavljenje turističkim i poljoprivrednim aktivnostima, ali i zaustaviti propadanje svjetske spomeničke baštine te pokrenuti njeno održivo korištenje. Razvojem kulturnog turizma zaustavit će se depopulacija i deagrarizacija otoka Hvara, zaštiti kulturna dobra i omogućiti razvoj malog i srednjeg poduzetništva u kreativnim poslovima te novo zapošljavanje, naročito mladih i osoba u nepovoljnom položaju. Izgradnjom pratećih objekata, uvođenjem novih tehnologija, stvaranjem inovativnih proizvoda i usluga povezanih s kulturnim turizmom te obnavljanjem zapuštenih poljoprivrednih djelatnosti u Starogradskom polju, ostvarit će se sve pretpostavke za opći gospodarski i društveni razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Identificiran i pripremljen financijski, tehnički i okolišno održiv Integrirani program Starogradskog polja koji će rezultirati povećanjem zaposlenosti i turističkih izdataka kroz pametno upravljanje kulturnom baštinom.

 

Kontakt osoba za više informacija:  Stipe Čogelja, Upravni odjel za turizam i pomorstvo; kontakt: 021/400-282

Korisne poveznice:

 

  1. www.strukturnifondovi.hr
  2. https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/