IM-BE FIELD- SUSTAINABLE USE OF WATER RESOURCES IN IMOTSKO- BEKIJSKO FIELD- (ODRŽIVO KORIŠTENJE VODNIH ZALIHA U IMOTSKO- BEKIJSKOM POLJU)

141

 • Početak provedbe projekta
  13.7.2013.
 • Završetak provedbe projekta
  12.7.2015.
 • Ukupna vrijednost projekta
  689.224,37 €
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ:
  361.800,00 €


Projektni partneri:

Vodeći projektni partner s HR strane: SDŽ

Općina Grude, Razvojna agencija Zapadno-hercegovačke županije HERAG i JU RERA S.D.

Aktivnosti:

 • Trajna prekogranična koordinacijska suradnja za održivo upravljanje vodnim resursima za Imotsko-bekijsko polje;
 • Ojačani kapaciteti lokalne uprave te podizanje svijesti o mogućnostima za financiranje iz Strukturnih fondova Europske unije u skladu s EC propisima o zaštiti okoliša;
 • Pripremljena tehnička dokumentacija: a) Agro-ekonomska studija za IMBE polje; b) Idejno rješenje za navodnjavanje/sustav odvodnje na području IMBE polja; c) Studija utjecaja na okoliš i Cost-benefit analiza za planirane investicije; d) Idejni projekt za integrirane melioracijske kanale za IMBE polje.
 • Promovirana načela integriranog upravljanja vodama i poljoprivredne proizvodnje među lokalnim stanovništvom;
 • Smanjen broj rizično onečišćenih područja na IMBE području.

Realizirano

 • Agro-ekonomska studija.
 • Revizija zajedničkih idejnih rješenja.
 • Ugrađeno 20 Info tabela sa istaknutim natpisom "Zabranjeno odlaganje otpada".
 • Postavljeno 20 kontejnera za komunalni otpad (7 m3).
 • Pokrenut natječajni proces za Studiju utjecaja na okoliš.
 • Očišćene kritične lokacije koje su zagađene smećem na Imotskom području.
 • Održan Seminar popraćen okruglim stolom u trajanju od 2 dana.
 • Održane 3 poljoprivredne radione.

Projektni tim

Josip Matas- josip.matas@dalmacija.hr; 400-038
Tomislav Opačak- tomislav.opacak@dalmacija.hr; 400-075
Jasminka Todorić- jasminka.todoric@dalmacija.hr; 400-063
Frane Radelja- frane.radelja@rera.hr; 599 980
Manuela Radan- manuela.radan@rera.hr; 599 991