READINESS

readness

 • Početak provedbe projekta    1.1.2018.
 • Završetak provedbe projekta    30.9.2019.
 • Ukupna vrijednost projekta    1.176.000,00 EUR

Splitsko-dalmatinska županija provođenjem projekta READINESS (Resilience Enhancement of ADrIatic basiN from firE and SeiSmic hazards) sudjeluje u provedbi projekata programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard+) preko kojih će UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu dodatno proširiti znanja i iskustva i poboljšati suradnju između prekograničnih regija i Splitsko-dalmatinske županije.

Partneri u projektu
 1. Splitsko-dalmatinska županija
 2. Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija
 3. Regija Molise
 4. Regija Marche
 5. Regija Fruili-Venezia-Giulia
 6. Eurelations Geie

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite, posebno u području zaštite od požara i ublažavanja posljedica mogućih potresa na seizmološki aktivnom području Splitsko- dalmatinske županije.

Pilot projekti koji će se provesti u okviru projekta Readiness se mogu podijeliti u tri osnovne vrste aktivnosti:

 • Jačanje spremnosti pripadnika civilne zaštite što podrazumijeva organizaciju niza vježbi pripadnika operativnih snaga civilne zaštite (napredni tečajevi za vatrogasce- uz upotrebu opreme i tehnologije koja je napravljena u okviru projekta HOLISTIC i Readiness)
 • Monitoring i mjerenje seizmološke osjetljivosti zgrada od strateškog interesa što podrazumijeva ispitivanja seizmološke otpornosti strateških zgrada (10 škola na području županije u potresno najugroženijem području županije).
 • Jačanje svijesti ciljanih skupina o djelovanju u slučaju pojave požara/potresa što obuhvaća organizaciju niz pokazno- edukativnih vježbi namijenjenih djeci, kao i cjelokupnom stanovništvu.

Više o projektu Readiness pogledajte na: http://www.italy-croatia.eu/
 

Novosti vezane za projekt