SLID- SOCIAL AND LABOUR INTEGRATION OF THE DISABLED (SOCIJALNA I RADNA INKLUZIJA OSOBA S INVALIDITETOM)

144

 • Početak provedbe projekta
  1.3.2012.
 • Završetak provedbe projekta
  28.2.2014.
 • Ukupna vrijednost projekta
  2.476.087,00 EUR
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti Županije:
  352.980,00 EUR
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području SDŽ:
  884.373,00 EUR


Partneri projekta:

HR Splitsko- dalmatinska županija (Vodeći partner)
HR Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
HR Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije
IT Provincija Ancona- Odjel za pravni ustav i politike rada
IT OPERA (promijenili ime iz ZANZIBAR Onlus)
IT Iselqui Technology srl
AL Fondacija za prava osoba s invaliditetom u Albaniji
CG Zavod za zapošljavanje Crne Gore
CG Savez udruga paraplegičara Crne Gore
BIH Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi (Hercegovačko neretvanski kanton)
BIH Los Rosales

Aktivnosti projekta:

 • Istraživanja- provode se tri istraživanja na području svih pet država koje sudjeluju u projektu. I imaju za cilj utvrditi (1) postojeće zakonodavstvo vezano za osobe s invaliditetom, eventualne manjkavosti i nedosljednosti te primjere dobre prakse; (2) utvrditi kakvo je trenutno stanje zapošljivosti OSI-a, postoje li agencije ili ustanove koje se time bave te na koje prepreke nailaze i OSI ali i poslodavci te (3) utvrditi pristupačnost obrazovnog sustava odnosno njegovu prilagođenost za OSI te kakve su stvarne potrebe tržišta rada i na koji način ih 'spojiti' s OSI.
 • Investicije- u okviru kojih će SDŽ opremiti jednu srednju školu u Splitu liftom prilagođenim za OSI, DES će opremiti svoj radni centar dok će još jedna veća investicija biti u susjednoj BiH gdje bi trebao biti postavljen funkcionalni Centar za radnu rehabilitaciju
 • Pilot programi- temeljem prikupljenih podataka iz analiza te nakon obavljenih radova svaka država provodi pilot program prilagođen novim saznanjima. Programi su radnog naziva 'obrazovanje i posredovanje u zapošljavanju OSI-a' a u HR će ga provoditi DES. Integriran je i projekt jednog partnera iz Italije koji je vezan za praćenje fizičkog stanja OSI-a za vrijeme učenja ili rada.
 • Baza podataka: SDŽ će u sklopu svojih aktivnosti izraditi i bazu podataka koja će biti svojevrsna društvena mreža gdje će OSI moći jednostavno predstaviti svoje kvalifikacije te na taj način lakše doći do potencijalnih poslodavaca za koje će baza biti također otvorena.
 • Završni dokument: za čiju izradu je zadužena SDŽ će uključivati sve preporuke i smjernice prikupljene iz istraživanja te primijenjene na pilot programima, kao i rezultate samih aktivnosti koje su provedene. Kao dodana vrijednost projekta ostat će umrežene baze podataka osoba s invaliditetom koje će 'proći' kroz projekt i čime će se osigurati nastavak suradnje država regije na ovom području.

Realizirano

 • Uspostavljen sustav upravljanja projektnim aktivnostima (upravljački i znanstveni odbor); u SDŽ pokrenuto šest javnih nabava, za sada zaključene četiri;
 • Usvojen plan komunikacije i diseminacije rezultata projekta; odrađen niz promotivnih aktivnosti projekta (predstavljanje rezultata istraživanja, podizanje javne svijesti o potrebama OSI…); dizajnirani i proizvedeni promotivni materijali projekta (mape, letci, majice, vrećice…)
 • Završena sva tri znanstvena istraživanja;
 • Održana dva studijska putovanja (IT- HR)
 • Izrađene preporuke za radnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Provincija Ancona); razrađen DES-ov model radnog osposobljavanja OSI
 • Instaliran lift u zgradi IV i V gimnazije, DES renovirao i opremio radni centar
 • Pilot programi realizirani. Angažiran evaluator od strane MHLSC-a koji trenutno završava dokumentaciju
 • SDŽ ugovorila stručnjaka za OSI koji trenutno izrađuje završno izvješće projekta koje će ujedno biti integrirane preporuke i smjernice SLID-a
 • Izrađena baze podataka OSI- u (predstavljanje baze na završnoj konferenciji)
 • Izrađen završni dokumenta projekta
 • Prevoditelj- prevedeni završni dokumenati
 • organizirana završna konferencija.

SDŽ je u sklopu svojih aktivnosti izradila web portal koji će biti svojevrsna društvena mreža gdje će OSI moći jednostavno predstaviti svoje kvalifikacije te na taj način lakše doći do potencijalnih poslodavaca za koje će baza biti također otvorena.

Više o bazi podataka za OSI pogledajte na www.etonas.hr.