SOLUTION- SUSTAINABLE ORIENTED AND LONG-LASTING UNIQUE TEAM FOR ENERGY SELF-SUFFICIENT COMMUNITIES

solution

 • Početak provedbe projekta
  1.11.2009.
 • Završetak provedbe projekta
  31.10.2014.
 • Ukupna vrijednost projekta
  21.678.000 EUR
 • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na otoku Hvaru:
  2.687.929,00 EUR-a
 • Nepovratna sredstva za aktivnost Županije:
  766.620,00 EUR-a

Svrha projekta SOLUTION je potaknuti javne i privatne kapacitete u cilju izgradnje pokaznih primjera energetski samodostatnih zajednica, pri čemu je poseban naglasak na integraciji i demonstraciji mjera i novih tehnologija na području energetike i zaštite okoliša.

Tijekom 5 godina trajanja projekta, odnosno do studenog 2014. godine, planirana su ulaganja u obnovu zgrada u vlasništvu županije (osnovne i srednje škole, te Domovi zdravlja) na cijelom otoku Hvaru, te i objekti privatnih vlasnika. Nadalje, izgradit će se sunčana elektrana snage 1 MW, te nabaviti pogoni za proizvodnju bioplina iz komine, odnosno ostataka prerade maslina i vinove loze. Projekt uključuje i istraživanje na razvoju i primjeni sustava pohranjivanja viška proizvedene energije (primjerice, s komprimiranim zrakom ili vodikom).

Realizirano

U cijelosti izrađeni energetski pregledi s prijedlozima mjera za energetsku učinkovitost za sve javne objekte (škole, vrtiće, domove zdravlja, kazališta); analizirano i laboratorijski provedena istraživanja za zbrinjavanje komine; odabrana lokacija za fotonaponsku elektranu i predložena u izmjenama i dopunama PP Županije te za istu provedena mjerenja o potencijalu sunčeve dozračene energije; više objekata privatnih osoba je kandidirano i realizirano u okviru mjera energetske učinkovitosti i korištenja sunčeve energije te su temeljem provedene certifikacije podnijeti i realizirani zahtjevi za povrat sredstava u okviru projekta SOLUTION; izrađena je projektna dokumentacija za obnovu škola u Gradu Hvaru, Gradu Stari Grad, Općina Jelsa i Općini Sućuraj te dokumentacija za dječje vrtiće u Hvaru i Starom Gradu. U cijelosti je renovirana: škola Hvar; dječji vrtić „Vanđela Božitković Hvar; škola Jelsa s područnom školom i dječjim vrtićem Svirče; škola Petra Hektorović u Starom Gradu te škola Ante Anđelinović u Sućurju. Provedenom obnovom 6 objekata ukupne tlocrtne površine od ~6.650 m2 omogućeno je smanjenje emisije CO2 za 94 tona na godinu, a u svakom objektu je smanjena potrošnja energije za više od 30%.

Ostvarenim rezultatima Splitsko-dalmatinska županija je doprinjela ostvarenju Nacionalnog energetskog akcijskog plana, te i realizirala svoje obveze predviđene Zakonom o učinkovitom korištenju energije.

Za istaknuti je i rezultate primjene energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima. Naime, jedna od mjera u okviru projekta SOLUTION je i poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (uglavnom solarni toplinski kolektori, realizirano njih 26) u obiteljskim kućama na otoku Hvaru. Na 11 obiteljskih kuća realizirana je energetska učinkovitost.

Nadalje, u okviru projekta je provedeno i ispitivanje potencijala korištenja biomase. U tu svrhu realizirano je pilot postrojenje (Pel.= 28 kW, Ptop.= 58kW). Kapacitet obrade postrojenja je 1.100 t bio-otpada. Temeljem provedenog mjerenja procijenjena proizvodnja električne energije je 112 MWh/god, a toplinske energije: 235 MWh/god. Više o projektu Solution pogledajte na http://www.solution-concerto.org