SUSHI DROP

Logo_SUSHI_DROP

 • Početak provedbe projekta    1.1.2019.
 • Završetak provedbe projekta    30.6.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta    1.714.847,50 EUR

Projektni partneri
 1. ALMA MATER STUDIORUM – SVEUČILIŠTE BOLOGNA
 2. INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO-SPLIT
 3. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
 4. REGIJA MARCHE
 5. FLAG COSTA DEI TRABOCCHI
 6. UDRUGA SUNCE

Opis projekta

Projekt INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) pod nazivom "Održivo ribarstvo uz prikupljanje podataka dronovima“ – (engl. SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing), (skraćenica projekta:SUSHI DROP) se bavi razvojem prilagođenog drona (UUV tehnologija) s akustičnom opremom i optičkom tehnologijom, a za potrebe razvoja neinvazivne metode procjene stanja okolišnog staništa, populacije ribljih stokova i općenito praćenje stanja bioraznolikosti morskih ekosustava na područjima gdje nije moguće klasično uzorkovanje.  

 

Opći cilj projekta:

Glavni cilj projekta je implementacija senzorskog sustava baziranog na UUV tehnologiji  koji je sposoban pomoću akustičkih i optičkih instrumenata karakterizirati bentoska staništa na većim dubinama. Takav sustav omogućit će praćenje i procjenu stanja okoliša, indeksa brojnosti ribe u morskim područjima s stjenovitim grebenima i na većim dubinama, u kojima su klasični postupci uzorkovanja nedjelotvorni ili neprimjenjivi.

U skladu s planom EUSAIR:

 1. snažan naglasak bit će stavljen na karakterizaciju larvi i juvenilnih primjeraka i odnos novaćenja zaliha male pelagične i pridnene ribe,
 2. istvorit će se otvorena pristupna platforma koja će omogućiti dostupnost podataka mapiranih staništa.
   
Očekivani projektni rezultati:

Projekt SUSHI-DROP pridonijet će zaštiti bioraznolikosti korištenjem razvijenih autonomnih robotskih tehnologija za povećanje stupnja poznavanja staništa Jadranskog mora te prevladavanje ograničenja vezanih za postupke uzorkovanja ribe.

Uspostavljeni sustav nadzora omogućit će povećanje znanja o raznolikosti riba prema prostorno - vremenskim obrascima i to ne samo na područjima Natura 2000 već i u relevantnim područjima mrijestilišta  koje karakteriziraju veće dubine (nedostupni roniocima), a u kojima je od velike važnosti pratiti učinke ribolovnog pritiska (naročito koćarenja), kao i onečišćenja i degradacije staništa, a što bi također moglo utjecati na biološku raznolikost.

Bolje upoznavanje staništa omogućit će i proučavanje djelotvornosti zaštitnih mjera, te provođenje novih zaštitnih mjera koji će se temeljiti na dokazima, npr. promicanjem uspostave novih zaštićenih morskih područja.

Cilj 1.) Implementacija UUV platforme za praćenje biološke raznolikosti
Cilj 2.) Implementacija Geografskog informacijskog sustava (GIS) koji će omogućiti otvoren pristup podacima prikupljenim temeljem UUV-a
Cilj 3.)  Praćenje biološke raznolikosti relevantnih ekosustava

 

Novosti vezane za projekt

Poziv na završnu konferenciju projekta SUSHIDROP
SUSHIDROP-bilten#2
Novi standard u praksi monitoriranja morske bioraznolikost
2456Zadnji