SUTRA

logo sutra

 • Početak provedbe projekta    1.1.2019.
 • Završetak provedbe projekta    30.6.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta    2.897.500,00 EUR

Projektni partneri
 1. MUNICIPA LITY OF CAORLE
 2. MUNICIPA LITY OF CHIOGGIA
 3. MUNICIPA LITY OF RAVENNA
 4. INTERMUN ICIPALITIE S TERRITORI AL UNION RIVIERA BASSA FRIULANA
 5. MUNICIPA LITY OF PESCARA
 6. INSTITUTE OF INTERNATI ONAL SOCIOLOG Y OF GORIZIA
 7. SPLIT AND DALMATIA COUNTY
 8. TOWN OF POREC- PARENZO
 9. MUNICIPALITY OF VODNJAN - DIGNANO
 10. CITY OF SPLIT

Opis projekta

Projekt „Održiv transport u jadranskim priobalnim područjima i zaleđu“ (engl. Sustainable transport in Adriatic costal areas and hinterland), (skraćenica projekta: SUTRA) bavi se problemom putničkog prometa, naročito cestovnog, koji dominira nad svim ostalim oblicima prometa. Cestovni promet se stalno povećava te uzrokuje velika zagušenja i zagađenja, osobito u ljetnim mjesecima. Postoje tehnologije za provedbu manje utjecajnih prijevoznih sredstava, ali potrebno je ubrzati njihovi provedbu kako bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe. Naglasak je na ekološki prihvatljivom multimodalnom prijevozu putnika.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta SUTRA je promicanje održive mobilnosti na jadranskoj obali i njezinom zaleđu. Uvođenjem inovativnih koncepata mobilnosti za prijevoz putnika, urbana središta u programskom području smanjiti će prometne gužve, poboljšati kvalitetu zraka (u skladu s preporukama Direktive 2008/50 / EZ) i smanjiti emisije CO2.

Očekivani projektni rezultati

Glavni rezultati pružit će pogodnosti turistima, stanovnicima obalnih područja i zaleđa, lokalnoj i regionalnoj javnoj upravi i malim i srednjim poduzećima. Odabrani pristup uključuje uključivanje lokalnih vlasti u koordinirano osmišljavanje održivih prometnih rješenja, uključivanje građana i turista za svjesno korištenje javnog prijevoza. Prekogranična dodana vrijednost projekta sastoji se od povezivanja područja s važnim turističkim tokovima, čime se poboljšava učinkovitost provedenih mjera. Istodobno, inovativna mobilna rješenja koja će se uvesti pridonijet će kvaliteti života stanovnika i nerezidenata te poboljšati turističku atraktivnost područja.

Glavni rezultati projekta SUTRA su:
 1. 10 novih, ekološki prihvatljivih multimodalnih prijevoznih usluga za putnike,
 2. 1 nova pomorska veza između Italije i Hrvatske (odnos Caorle - Poreč),
 3. 1 zajednički razvijen prekogranični priručnik za pametno oblikovanje i integraciju rješenja za mobilnu mobilnost u obalnim područjima.

Novosti vezane za projekt

Poziv građanima: ispunite upitnik i pridonesite definiranju aktivnosti smanjenja onečišćenja na području grada Splita korištenjem multimodalnih usluga mobilnosti
Demo verzija mobilne aplikacije u sklopu projekta SUTRA
Održan je 8. sastanak Upravnog odbora (SC) i Srednjoročna konferencija
1356Zadnji