WATERCARE

water

 • Početak provedbe projekta    1.1.2019.
 • Završetak provedbe projekta    30.6.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta    2.833.019,40 EUR

Projektni partneri
 1. NATIONAL RESEARCH COUNCIL – INSTITUTE OF MARINE SCIENCES (CNRISMAR)
 2. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
 3. DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
 4. HRVATSKE VODE
 5. ASET SPA
 6. REGIJA MARCHE
 7. REGIJA ABRUZZO
 8. UNIVERSITY OF URBINO "CARLO BO"
 9. METRIS CENTAR

 

Opis projekta

Projekt INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) pod nazivom "Upravljanje vodama u cilju smanjenja mikrobiološkog zagađenja kupališta“ – (engl. Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas), (skraćenica projekta:WATERCARE) se bavi razvojem sustava za uzbunjivanje koji u slučaju fekalne kontaminacije kupališta na pilot područjima (ušća rijeka)  omogućava trenutno upozorenje u realnom vremenu. Sustav će biti sposoban i predvidjeti događanja nekoliko sati unaprijed  te na taj način omogućiti preventivno prepoznavanje potencijalnih ekoloških rizika od fekalne kontaminacije kupališta uzrokovanih neobičnim visokim padalinama (kao posljedica klimatskih anomalija).    

 

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta je dati smjernice odnosno alternativni model upravljanja obalnim vodama u skladu s WFD i MSFD direktivama. Model  upravljanja kvalitetom voda za kupanje integrirat će tehnički, pravni, politički i financijski aspekt, a kako bi se omogućila koordinirana prekogranična provedba integriranog plana upravljanja vodama, podržala razmjena znanja, iskustva i sposobnosti za kontinuirano sprijećavanje, minimiziranje i konačnu eliminaciju ulaska bakterijskih patogena u obalne vode.

 

Očekivani projektni rezultati:

Razvit će integrirani sustav kvalitete vode WQIS kojeg čini:

 • mreža meteorološkog, hidrološkog i mikrobiološkog praćenja otpadnih ispusta, rijeka, potoka i obalne vode koja se temelji na senzorima, analizama i sistemu alrmiranja
 • numerički model obalnih voda (FOM) koji simulira i prognozira disperziju baketrija u kupališnim vodama.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni u specifičnu bazu podataka za praćenje koja će se koristiti za upozorenje/alarmiranje u stvarnom vremenu, a kako bi se optimalno upravljalo kakvoćom rijeka / obalnih voda, identificirala bakterijska disperzija putem FOM – a, a time i kritična područja u kojima će se zabraniti kupanje.  

FOM alat će se temeljiti na SHYFEM kodu, hidrodinamičkom modelu otvorenog koda koji osigurava visoku rezoluciju obale. Izlazni model će pratiti  koncentraciju bakterija u priobalnim vodama u vremenskom intervalu od najviše 3 dana. Također će dati prognoze struja, temperature vode i saliniteta.

WQIS mreže  (Integrirani sustav praćenja kvalitete vode) će se primijenti i implementirati u svakom pilot području (Cetina Raša, Neretva, Pescara, Fano), a fokus će biti urbana područja s  kanalizacijskim ispustima  i rijeke. Prikupljeni meteorološki/hidrološki i bakteriološki podaci će se spremati u  u geografsku bazu podataka kojoj će biti osiguran slobodan pristup putem kreirane web-stranice. Nakon generiranja sustava upozorenja/alarmiranja, korisniku će biti omogućen pristup izlaznim podacima koji proizlaze iz modela, a  koji će omogućavati simulaciju i prognozu bakterijske disperzije u obalnim vodama te tako utvrditi kritična područja za kupanje.

WQIS će pružiti sustav upozorenja u stvarnom vremenu koji će podržati optimalno upravljanje kvalitetom vode i protokom oborina kroz kanalizacijsku mrežu u more.  Drastično će povećati sposobnost ranog upozoravanja za procjenu kontaminiranosti obalnih voda. Temeljem obavijesti prijavljenih u sustavu upozorenja u realnom vremenu, svi relevantni dionici će moći primijeniti sve potrebne mjere za smanjenje bakterijskog onečišćenja u vodi koju ispuštaju postrojenja za obradu vode.

Više o projektu Watercare pogledajte na http://www.italy-croatia.eu/

 

Novosti vezane za projekt

Završna koferencija projekta WATERCARE u Dubrovniku
Završna konferencija – Project WATERCARE
WATERCARE bilten br.3, studeni,2021
13456Zadnji