CO2 PACMAN

CO2 PACMAN_CMYK_EN

Nadovezujući se na rezultate i alate iz prethodnih projekata Interreg Med BLUE DEAL i COMPOSE Plus i FP7 CityZen, CO2 Pacman će pružiti znanje i alate za poticanje provedbe integriranih strategija i politika za izazov ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe; u tu će svrhu uključiti javna tijela, građane i dionike u zajedničko kreiranje scenarija za prijelaz na klimatski neutralne otoke. Aktivnosti projekta provodit će se na tri ciljana otoka: otok Brač u Hrvatskoj, Kreta u Grčkoj i Elba u Italiji.

Pozadina
Područje Sredozemlja jedno je od područja koja su najviše pogođena klimatskim promjenama: porast temperature zraka i vode; ekstremni događaji suše, toplinski valovi i bujične poplave; problemi zdravlja ekosustava i bioraznolikosti, što također podrazumijeva rizike u sigurnosti hrane i energije. CO2 Pacman izravno upućuje na zajednički teritorijalni izazov uspostave klimatski neutralnih gospodarstava u euro-mediteranskom kontekstu i širom svijeta pomoću integrirane vizije prijelaza teritorija u održive i otporne zajednice. Kontekstualno, promiče višenamjenske akcije za ublažavanje/prilagodbu klimatskim promjenama, temeljene na iskorištavanju i promicanju lokalnog znanja i imovine,  siguravajući uključiv i održiv rast, energetsku sigurnost i poboljšanu kvalitetu života,  pokazujući kako su ti izazovi duboko međusobno povezani.

Naslov: SURADNJA i CO-dizajniranje Partnerstva za klimatsku neutralnost (CO2 PACMAN)
Program financiranja: Interreg Euro-MED
Vremenski okvir: 01/2024 – 10/2026 (33 mjeseca)
Proračun: 2,8 milijuna eura

Opći ciljevi
CO2 Pacman će imati koristi od različitih i komplementarnih stručnih znanja projektnih partnera i poticat će transnacionalnu suradnju kako bi se stvorilo povoljno okruženje za povećanje i razmjenu znanja, kako bi se osnažio inovacijski kapacitet zaštićenih područja i podigla svijest građana o mogućnostima prijelaza na nisko ugljičnu ekonomiju.

Projekt predviđa sljedeće glavne inovativne prakse:

 • CO2 Pacman Rooting Labs. Trodnevne radionice na pilot otocima (1. krug) sastavljene od suradnje i interaktivnih sesija koje uključuju projektne partnere i lokalne dionike za terenska istraživanja, prikupljanje podataka, razmjenu znanja i raspravu o određenim potencijalnim rješenjima.
 • CO2 Pacman alat.

Ugljični otisak otoka bit će procijenjen i predstavljen u smislu virtualne šumske površine potrebne za apsorbiranje ekvivalentne količine emisije CO2.

 • Angažman građana.

Skup aktivnosti, inspiriran alatom BLUE DEAL “Pitaj svoje građene”, bit će definiran kako bi građani bili glavni akteri u procesu sudjelovanja i doprinosa prepoznavanju najboljih šansi za prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika.

 • Uključivanje mladih - Youth Think Thank.

Angažman mladih učenika srednjih škola i sveučilišta pilot otoka i šire pozvan je da su-kreiraju i zastupaju svoju viziju budućnosti s niskim udjelom ugljika .

 • Suradnička akcija otvorenih inovacija.

 Angažman tehničkih i tehnoloških tvrtki pozvanih da dostave svoje prijedloge u području obnovljivih izvora energije i rješenja temeljenih na ekosustavima.

 • 3D iskustvo virtualne stvarnosti.

 3D simulacije u virtualnom svijetu, koje sadrže krajolike, objekte specifične za lokaciju i elemente 3D intervencije kako bi se PA, dionicima i građanima pomoglo u vizualizaciji i procjeni potencijalnih instalacija i interakciji unutar virtualnog okruženja za vrlo privlačno iskustvo.

 • Laboratorij CO2 Pacman “The Island Would Like” i prijelazni putokaz. radionice na pilot otocima (2. krug) usmjerene na prezentaciju i raspravu o rezultatima projekta otvorene za lokalne dionike i građane te sintezu plana puta za klimatski neutralnu tranziciju


Partneri:
Ecodynamics Group je vodeći partner (LP) ovog projekta koji uključuje još 10 partnera iz 7 zemalja u MED području:

 • Sveučilište u Sieni - Italija (IT)
 • Sveučilište u Firenci - Italija  (IT)
 • SDEWES centar - Hrvatska (HR)
 • CEEI Valencia - Španjolska  (ES)
 • EPLO - Grčka (EL)
 • GEO - Cipar  (CY)
 • TUC-ReSEL -  Grčka (EL)
 • SDŽ -  Hrvatska (HR)
 • IPA -  Bosna i Hercegovina   (BA)
 • GIITT -  Bugarska  (BG)

Novosti vezane za projekt

Suočavanje s izazovima klimatskih promjena uz project CO2 PACMAN-Kick-off sastanak