CREATE

Intrerreg-create

  • Početak provedbe projekta :1.6.2022.
  • Završetak provedbe projekta: 30.6.2023.
  • Ukupna vrijednost projekta: 599.962,50 EUR

 

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je približiti dosadašnja saznanja i iskustva prikupljena u Adriadapt, CHANGE WE CARE, Joint_SECAP, RESPONSe, READINESS i dr. projektima unutar programa INTERREG IT-HR, INTERREG MED, INTERREG Italija-Francuska i INTERREG Italija-Grčka različitim ciljnim skupinama. 

To će se postići sistematičnim analizama i pregledom dostignuća prethodnih projekata koja uključuju: najnovija saznanja o utjecajima klimatskih promjena na jadranski obalni sustav, uspješne strategije prilagodbe klimatskim promjenama, razne studije, metodološke pristupe, skupove podataka, alate itd. Očekuje se da će navedene aktivnosti rezultirati preporukama za klimatsko djelovanje te uvidima u buduće izazove ekološke tranzicije.

Također, očekuje se da će projekt CREATE unaprijediti sposobnost regionalnih i lokalnih vlasti, razvojnih agencija, nevladinih organizacija i opće javnosti u identificiranju prikladnih mjera za suočavanje s klimatskim promjenama u Jadranu.

Rezultati projekta će se predstaviti javnosti putem digitalnih kampanja na društvenim mrežama i web stranicama projekta i projektnih partnera, webinara, konferencija, publikacija te članaka u novinama i časopisima.

 

Projektni partneri:
SDZ_logo

County of Dplit-Dalmatia
contact person: Martin Bućan
e-mail: martin.bucan@dalmacija.hr

cmcc-1

Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation
contact person: Margaretha Breil
e-mail: margaretha.breil@cmcc.it

EIHP

Energy Institute Hrvoje Požar
contact person: Ilja Drmač
e-mail: idrmac@eihp.hr

IUAV

IUAV University of Venice  
contact person: Francesco Musco
e-mail: francesco.musco@iuav.it

NRC

National Research Council
contact person: Davide Bonaldo
e-mail: davide.bonaldo@ve.ismar.cnr.it

RA

Abruzzo Region
contact person: : Dario Ciamponi
e-mail: dario.ciamponi@regione.abruzzo.it

paprac

PAP/RAC Priority Action Programme Regional Activity Centre
contact person: : Daria Povh Škugor
e-mail: daria.povh@paprac.org

Institut

Institute of Oceanography and Fisheries
contact person: Natalija Dunić
e-mail: dunic@izor.hr

 

 

Web stranica projekta CREATE: https://www.italy-croatia.eu/web/create

Pratite nas na društvenim mrežama: 

Novosti vezane za projekt

Webinar o važnosti rješenja dobrog "governance-a" za provedbu klimatskih politika
Završna konferencija projekta CREATE u Veneciji
CREATivE Talks webinar - Kako uspješno pripremiti SECAP?
Zašto je monitoring Jadranskog mora važan za prilagodbu klimatskim promjenama?
Natječaj Adriatic Adaptation Award - A3 - prijavite svoju inicijativu za prilagodbu klimatskim promjenama!
Četvrti webinar Interreg projekta CREATE - “Prostorno planiranje mora u svjetlu klimatskih promjena”
12