Izrada regionalnog prometnog masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija

mp-logo

Europska unija sufinancira iz Kohezijskog fonda projekt pod nazivom: „Izrada regionalnog prometnog masterplana funkcionalne regije Srednja Dalmacija“

Cilj Projekta je stvoriti preduvjete za unapređenje i poticanje suradnje između raznih oblika prijevoza, omogućavanje korištenja njihovih sustavnih vrijednosti u jedinstvenom prometnom sustavu intermodalnog prijevoza, te samim timeučinkovitije, kvalitetnije i pouzdanije doprinošenje svekolikom povećanju obujma prometa, zapošljavanju, zaštiti okoliša, smanjenju troškova i sveukupnom razvoju gospodarstva funkcionalne regije i njenom ravnomjernom teritorijalnom razvitku, te poboljšanju kvalitete pružanja javnih usluga.

Projektom će se izraditi regionalni prometni Masterplan funkcionalne regije Srednja Dalmacija s pripadajućom strateškom procjenom utjecaja na okoliš i njegova integracija s izrađenim masterplanovima ostalih područja koji čine funkcionalnu regiju

Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija dok  Šibensko-kninska županija i Grad Split u projektu sudjeluju kao ravnopravni partner. Izradom Masterplana poboljšati će se prometna dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog prometnog sustava.

Ukupna vrijednost projekta: 9.295.276,00HRK

EU sufinanciranje projekta (bespovratna sredstva):7.900.984,60HRK

Razdoblje provedbe projekta:18. ožujka 2019. – 30.rujna 2023. 

Kontakt osoba za više informacija:

Martin Bućan

martin.bućan@dalmacija.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. 

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o operativnom programu Konkurentnost I kohezija 2014.-2020. posjetite: 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Splitsko-dalmatinske županije.

Novosti vezane za projekt

Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
Javna rasprava strateške studije o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
Obavijest o provođenju javne rasprave strateške studije o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
12