MISSION CE CLIMATE

MISSION-CE-CLIMATE_Logo_Standard (1)

  • Početak provedbe projekta:  1.4.2023.
  • Završetak provedbe projekta:  31.03.2026
  • Ukupna vrijednost projekta:  2,125,466.87 €
  • Nepovratna sredstva za realizaciju aktivnosti na području županije:  158,200.00 €

Partneri

LP1 E-institut, Zavod za cjelovita razvojna rješenja - Slovenija (SI)
PP2 Sveučilište primijenjenih znanosti Vorarlberg - Austrija (AT)
PP3 Grad Dornbirn - Austrija (AT)
PP4 Tehničko sveučilište u Košicama - Slovačka (SK)
PP5 Grad Košice - Slovačka (SK)
PP6 Agencija za aktivno upravljanje energijom Friuli Venezia Giulia - Italia (IT)
PP7 Grad Lignano Sabbiadoro - Italia (IT)
PP8 Energetski Institut Hrvoje Požar - Hrvatska (HR)
PP9 Splitsko-dalmatinska županija - Hrvatska (HR)
PP10 Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor - Slovenija (SI)
PP11 Općina Maribor - Slovenija (SI)
PP12 Krumedia - Njemačka (DE)
 

Opis projekta

Projekt MISSION CE CLIMATE je sufinanciran kroz EU program INTERREG CENTRAL EUROPE (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2.2. – „Povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena u srednjoj Europi“. 

MISSION CE CLIMATE bavi se izazovom odgovora na klimatske promjene na području Centralne Europe, koje se očituju u značajnim toplinskim valovima, vjetrovima i obilnim oborinama – što posljedično uzrokuje suše, poplave, urbane toplinske otoke, nedostatak vode itd. To se ogleda i u ozbiljnim problemima u proizvodnji hrane, upravljanju komunalnim uslugama, opskrbi pitkom vodom, životnim uvjetima u urbanim sredinama, gubitku bioraznolikosti itd.

Izazov otpornosti na klimatske promjene toliko je složen da samo međusektorski i koordinirani odgovor na razini transnacionalne zajednice može biti uspješan, oživljen kroz prilagođeni međusektorski pristup na lokalnoj razini. Da bi bile uspješne, akcije prilagodbe klimi moraju biti integrirane s drugim sektorskim (okoliš, upravljanje vodama, poljoprivreda itd.) strategijama i akcijama, uz promjenu načina na koji svakodnevno implementiramo i upravljamo infrastrukturom kako bismo pružili otpornost naših komunalnih usluga i socijalne infrastrukture na klimatske promjene. Osim toga, postoje horizontalni izazovi povezani sa sustavima praćenja i upravljanja podacima koji su ključni za razumijevanje promjena i prepoznavanje da samo javno financiranje neće biti dovoljno za financiranje mjera prilagodbe klimi. Izazov projekta je također identificirati financijske/poslovne modele u kojima će privatni sektor doprinijeti i omogućiti zajednicama korištenje broja podataka koji su već dostupni putem sustava za promatranje Zemlje (kao što je Copernicus) putem digitalnog rješenja jednostavnog za korištenje. Uz to Poseban izazov predstavlja aktivacija građana o tome kako planirati/održavati svoju infrastrukturu kako bi pridonijeli otpornosti zajednice pa će posebne akcije biti usmjerene upravo na njih.

Svim navedenim izazovima projekt MISSION CE CLIMATE bavit će se na način da će sustavi otpornosti na klimu biti postavljeni na razini zajednice, a sastojat će se od međusektorskih misija zajednice (živi laboratoriji), alata, prijenosa znanja i rješenja dizajniranih kroz pilot projekte.

Opći cilj projekta:

Splitsko-dalmatinska županija sudjeluje kroz projekt MISSION CE CLIMATE čiji je glavni cilj podržati zajednice Centralne Europe da postanu otporne na klimatske promjene i omogućiti im da koordinirano reagiraju na procese uzrokovane klimatskim promjenama. 

Projekt će izgraditi trajne sustave (lokalne klimatske misije zajednice) i kapacitete u zajednicama (integrirana strategija, lokalni akcijski planovi, rješenja), djelujući izvan sektorskog pristupa uvođenjem međusektorskog upravljanja uz snažnu integraciju građana te osim komunalnih poduzeća i sektorskih agencija koje su također ključni korisnici 

 

Očekivani projektni rezultati:

MISSION CE CLIMATE slijedi pristup koji je definirao Odbor misije i provodi ga demonstrirajući njegovu upotrebu u zajednicama srednje Europe, što bi bio prvi slučaj u EU. Projektni pristup je implementacija procesa otpornosti na klimatske promjene u mješavini različitih tipova zajednica (regija, gradova) u različitim zemljama srednje Europe različitog ekonomskog razvoja, političkih, društvenih i kulturnih tradicija i ekoloških karakteristika. 

Nakon Misijskog odbora, projekt se bavi ovim dimenzijama u partnerskim zajednicama:

• otpornost OKOLIŠNIH sustava – fokus će biti na vodnim sustavima, urbanoj toplini i bioraznolikosti korištenjem prirodnih rješenja kao pristupa ublažavanju

• otpornost DRUŠTVENIH I EKONOMSKIH sustava – s fokusom na otpornost socijalne i zdravstvene infrastrukture, poljoprivrede i dostupnosti hrane, financijskih izvora, korištenja zemljišta i prostornog planiranja i otpornosti javne infrastrukture (voda, struja, energija, mobilnost, digitalna infr.).

• otpornost POLITIČKIH/UPRAVLJAČKIH sustava – fokus će biti na sustavima participativnog i uključivog upravljanja, međusektorskoj suradnji, strukturama i sustavima odgovora, upravljanju javnom nabavom i izgradnjom i održavanjem javne infrastrukture, dostupnosti podataka i digitalnih sustava, uključujući njihov utjecaj na aparat upravljanja i njegova otpornost.

Kako bi takav složeni pristup bio funkcionalan u lokalnim/regionalnim zajednicama, uspostavit će se KLIMATSKE MISIJE ZAJEDNICE gdje će se primijeniti model petostruke spirale. Misije će funkcionirati kao živi laboratoriji za otpornost na klimu te će su-kreirati i dizajnirati strategije otpornosti na klimu i lokalne akcijske planove. Posebne mjere bit će usmjerene na uključivanje građana da postanu aktivni doprinositelji otpornosti svojih zajednica na klimatske promjene (građanska znanost, rješenja temeljena na prirodi...)

Više informacija o projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/mission-ce-climate/ 

Novosti vezane za projekt

Održan treći radni sastanak Projekta MISSION CE CLIMATE
Održan drugi radni sastanak Projekta MISSION CE CLIMATE
Održan prvi radni sastanak Projekta MISSION CE CLIMATE