ODRŽANE RADIONICE  U SKLOPU PROJEKTA GREENMIND
POZIV NA TRANSNACIONALU RADIONICU S CLUSTERIMA KAO I ZAVRŠNU RADIONICU U SKLOPU PROJEKTA GREEN MIND
Održiva i pametna mobilnost i uspješna tranzicija kroz Covid-19 krizu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
On-line radionica:  „Zelena i pametna mobilnost na 5G pogon“
Transnacionalni webinar GREEN MIND - Inovacije zelene i pametne industrije mobilnosti
GREENMIND TRANSNATIONALNI  WEBINAR
Green mind B2B platforma
ODRŽANA KONFERENCIJA U OKVIRU PROJEKTA GREENMIND
POZIV ZA PRIJAVU MSP-ova IZ SEKTORA PAMETEN I ZELENE MOBILNOSTI
GREENMIND TRANSNATIONALNI  DOGAĐAJ POVEZVANJA INOVATIVNIH PODUZETNIKA - SPLIT DALMATIA COUNTY
Predstavljene pilot usluge testirane sa MSP
GREEN MIND - POZIV NA SUDJELOVANJE NA WEBINARU
12