24. lipnja 2022.

Uspješno organiziran trening EDSS operatera projekta E-CITIJENS 24. lipnja 2022.

 

Trening operatera EDSS (Emergency Decision Support System) platforme održan je 24. lipnja za hrvatske partnere u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Mreže Civilne Zaštite. Edukacija je održana online putem MS timova na hrvatskom jeziku. Razlog provođenja edukacije online je upravo činjenica da su polaznici edukacije identificirani kao djelatnici operativno komunikacijskih centara žurnih službi koji rade u smjenama i mogu pratiti edukaciju sa svog radnog mjesta.

Nakon obuke uslijedila su dnevna dežurstva Vatrogasno operativnog središta Zadarske županije, Vatrogasnog operativnog središta Split, Županijskog centra 112 Split i predstavnika Splitsko-dalmatinske županije (ukupno 10 osoba). Predavanja su uključivala stvarne primjere i kontrolne liste za ispravno izvođenje radnji (prikazano u Operatorskom priručniku).

Na kraju svakog predavanja tema je analizirana kroz razgovor između predavača i sudionika. Nakon edukacije svi polaznici su dobili predavanja (PowerPoint prezentacije) kao i Upute za rukovanje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Priručnik za obuku i prezentacija obuhvatili su sve faze životnog ciklusa EDSS platforme, počevši od prikupljanja podataka do prijenosa informacija do donositelja odluka i po potrebi, do timova na terenu.