PEFMED PLUS

Interreg

UO za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije započeo je s novim partnerstvom u Interreg Mediteran programu. Riječ je o projektu PEFMED PLUS koji ima za cilj primijeniti rezultate projekta PEFMED, završenog 2018. godine.


PEFMED PLUS „Razmjena i prijenos iskustava i metoda o otisku proizvoda na okoliš na susjedne zemlje u jadranskom poljoprivredno-prehrambenom sektoru“ poboljšat će stručnost već stečenu prethodnim projektom PEFMED, koji se fokusirao na poljoprivredno-prehrambeni sektor mediteranskih zemalja, replicirajući njegovu kulturu i metodologiju i prijenos skupa gotovih rezultata (Nacionalne mape puteva, informacije o PEF Wiki platformi, ključni socio-ekonomski pokazatelji uspješnosti za maslinovo ulje, flaširanu vodu, vino, sir i sl.) na tvrtke u odabranim jadranskim zemljama (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora). Slijedit će pristup odozdo prema gore za izgradnju svijesti među poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti, uključujući lokalne klastere poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.


Ugljični otisak proizvoda na okoliš i njegova metodologija bit će preoblikovani i prilagođeni u praktične i spremne alate, koji su već testirani u prethodnom projektu PEFMED, za poljoprivredno-prehrambene tvrtke, regionalne klastere i nacionalne kreatore politike. 


Niz horizontalnih akcija poput izgradnje kapaciteta, osposobljavanja i kapitalizacija će se podudarati sa nizom vertikalnih akcija usredotočenih na neke odabrane lance opskrbe hranom.


Svaki partner(davatelj i primatelj) ima određenu ulogu i odgovornost kako bi:

 • Povećati svijest o utjecaju tradicionalnih prehrambenih proizvoda na okoliš
 • Izvršiti program "Obuka trenera" o rezultatima PEFMED-a
 • Voditi prijenos znanja proizvođačima i klasterima poljoprivredne hrane, javnim institucijama i regionalnim vlastima
 • Ratificirati protokole i Memoranduma o razumijevanju s gore navedenim ciljnim skupinama kako bi se osigurao plan održivosti  nakon završetka projekta PEFMED PLUS.

Predviđeno trajanje projekta je 1 godinu i starta od 1.06.2021. – 30.06.2022. ukupni proračun projekta  398,400.00 € i provode ga 7 partnera iz Italije, Francuske Grčke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.

Popis partnera:

 1. Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj - ENEA, ITALIJA
 2. Federalimentare Servizi srl - FEDSERV, ITALIJA
 3. Udruženje Helenske prehrambene industrije - SEVT, GRČKA
 4. Agrofood regionalni centar za inovacije i transfer tehnologije - CRITT-PACA, FRANCUSKA
 5. Sveučilište u Mostaru - Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet - SUM APTF, BOSNA I HERCEGOVINA
 6. Uprava za sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne poslove - UBHVFP, CRNA GORA
 7. Splitsko-dalmatinska županija - SDC, HRVATSKA

Kontakt osobe:

ENEA - koordinator, g. Nicola Colonna (nicola.colonna@enea.it)

SDŽ - kordinator, Martin Bućan (martin.bucan@dalmacija.hr)

Novosti vezane za projekt

SAVE THE DATE, ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA PEFMED PLUS
Najava PEFMED PLUS završne konferencije koja će se održati 15.06.2022.
Predstavljen projekt PEFMED PLUS u okviru radionice projekta COOPeR
Predstavljen PEFMED PLUS projekt i održan trening u sklopu manifestacije „Noćnjak 2022“
Predstavljen PEFMED PLUS projekt i održan trening u sklopu manifestacije „Dani hrvatskog pršuta“
PEFMED PLUS Newsletter #1