TransCPEarlyWarning

 • Početak provedbe projekta      01.03.2020.
 • Završetak provedbe projekta   31.08.2022.
 • Ukupna vrijednost projekta     1.993.688,88 EUR

Projektni partneri

 1. REGIJA MOLISE
 2. OPĆINA AJDOVŠČINA – SLOVENIJA
 3. INSTITUT ZA INDUSTRIJSKE SUSTAVE CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE ATHENA – GRČKA
 4. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
 5. REGIONALNO VIJEĆE DRAČA – ALBANIJA
 6. UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE I VATRGASTVA HERCEGOVAČKO – NERETVANSKOG KANTONA
 7. STARI GLAVNI GRAD CETINJE – CRNA GORA
 8. DECENTRALIZIRANA UPRAVA KRETE – GRČKA
 9. INSTITUT JOSEF STEFAN – SLOVENIJA
 10. SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
 11. ŠUMARSKI FAKULTET – ALBANIJA

Opis projekta

Projekt INTERREG V-B Adritic-Ionian ADRION pod nazivom “Uspostava transnacionalnog sustava civilne zaštite ranog upozoravanja za poboljšanje otpornosti Adrion teritorija na prirodne i umjetne rizike” – (engl. Establishment of Transnational Civil Protection EARLY WARNING System to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks) se bavi potrebom usklađivanja sustava ranog upozoravanja civilne zaštite na Jadransko-jonskom području, pomažući zemljama da se bolje nose s prirodnim i umjetnim opasnostima.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je razvoj platforme za rano upozoravanje civilne zaštite koja integrira relevantni model sustava koji je proizašao iz temeljite studije regulatornih okvira, legislative, postupaka, procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava i izvora podataka u različitim zemljama Jadransko-jonskog područja. Ova će platforma biti predmet pilot testiranja u 7 zemalja koje sudjeluju u projektu: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Lekcije naučene iz pilot testiranja dovest će do izrade strateškog i akcijskog plana koji nude zajedničku viziju i rješenja za rano upozoravanje civilne zaštite na Jadranu.

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta TransCPEarlyWarning je opremanje institucija civilne zaštite područja ADRION visoko inovativnom transnacionalnom platformom za rano upozoravanje opasnosti čije se funkcije i procesi koriste u različitim funkcionalnim centrima i operativnim sobama civilne zaštite, a radit će sa zajedničkim regulatornim sustavom ranog upozoravanja  koji sadrži zajedničke postupke i pravila upravljanja ranim upozorenjem na temelju ujednačenosti i sličnosti postojećeg zakonodavstva i operativnih pravila. U tom kontekstu, rezultat projekta doprinosi povećanju organizacijske razine sposobnosti mehanizma civilne zaštite da transnacionalno djeluju u suzbijanju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem na teritoriju koji je politički fragmentiran poput Jadransko-jonskog sliva.

WEB stranica: https://www.adrioninterreg.eu/

Novosti vezane za projekt

Održana uvodna konferencija projekta “TransCPEarlyWarning”