9. 8. 2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini troškova izborne promidžbe na izboru župana i zamjenika župana SDŽ 2021.
28. 7. 2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promiždbe na izboru članova Županijske skupštine SDŽ 2021.
4. 6. 2021.
Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije provedenog 30. svibnja 2021. godine.
31. 5. 2021.
Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije provedenih 30. svibnja 2021.
20. 5. 2021.
Konačni rezultati izbora članova Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije provedenih 16. svibnja 2021. godine