25. ožujka 2024.

Izabrano novo vodstvo Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa

U okviru konferencije „Civilna zaštita i sigurnost gradova“ u Lovranu je 21. ožujka 2024. održana i izborna Skupština Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Platformu sačinjava 28 članica, županija i gradova sa područja Republike Hrvatske. 

Za predsjednika Platforme jednoglasno je izabran Damir Gabrić, predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, inače pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava u Splitsko-dalmatinskoj županiji i načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. 

Za zamjenika predsjednika Platforme izabran je Mladen Pejić, predstavnik Osječko-baranjske županije. 

U Izvršni odbor Platforme izabrani su: 

  • Ivana Krišto, predstavnica Grada Zagreba, 

  • Marija Bedeniković, predstavnica Krapinsko-zagorske županije, 

  • Denis Stipanov, predstavnik Istarske županije, 

  • Stjepan Miheličnik, predstavnik Sisačko-moslavačke županije, 

  • Krešimir Škvorc, predstavnik Koprivničko-križevačke županije, 

  • Ivan Kubiček, predstavnik Vukovarsko-srijemske županije, 

  • Marijan Vundać, predstavnik Grada Rijeke. 

U Nadzorni odbor Platforme izabrani su: 

  • Marijana Jambrešić, predstavnica Grada Varaždina, 

  • Tomislav Jarmić, predstavnik Varaždinske županije, 

  • Alan Resman, predstavnik Međimurske županije. 

Za predsjednika Nadzornog odbora Platforme izabran je Alan Resman. 

Na prvoj sjednici Izvršnog odbora održane nakon izborne Skupštine Platforme, za tajnika Platforme izabran je Denis Ančić iz Splitsko-dalmatinske županije. 

Platformu trenutno čine 25 redovnih i 3 podržavajući člana kako slijedi:  Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Varaždinska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Zadarska županija i Zagrebačka županija, zatim gradovi Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Pazin, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zagreb te tri podražavajuća člana Grad Labin, Grad Biograd na moru i Grad Lepoglava. 

Platforma je osnovana u potpunosti samoinicijativno radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordiniranja aktivnosti u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnje funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj, povećane mogućnosti izgradnje vlastitih kapaciteta za odgovor na katastrofe, prikladnijeg modela za apliciranje na  fondove Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih. 

UNDP Hrvatska je inicijativu Platforme za samoorganiziranjem ocijenila izuzetno značajnom i korisnom za jačanje otpornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave kao odgovor na elementarne nepogode i druge nesreće. 

Platforma je usmjerena na nekoliko ključnih aktivnosti, a između ostalog, na pružanje  pomoći i podrške županijama i gradovima u pripremi projektnih prijedloga s fokusom na prevenciju i smanjivanje rizika od katastrofa na njihovom području, kako bi se ti projekti lakše prepoznali i financijski podržali od strane fondova Europske unije i Ujedinjenih naroda. 

Platforma ima redovne i podražavajuće članice, redovne su županije i gradovi središta županija, a podražavajuće članice su ostale jedinice lokalne samouprave u RH, privatni i javni sektor, međunarodne organizacije i nevladine organizacije. 

Ciljevi Platforme su povezivanje, koordiniranje, osnaživanje i zajedničko djelovanje članica radi bolje međusobne suradnje, lakše razmjene iskustava, ideja, zajedničkih projekata i aktivnosti te međusobne podrške i praktične pomoći u prevenciji i smanjenju rizika od katastrofa i odgovoru na katastrofe.