2. veljače 2024.

Obilježen Dan crvenih haljina

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban nazočio je u petak javnozdravstvenoj kampanji „Dan crvenih haljina“ u Zdravstvenoj školi Split. U sklopu ovoga događaja organizirano je mjerenje tlaka i šećera za građanstvo iz susjedstva škole, predavanje nastavnika i stručnjaka Klinike za neurologiju o moždanom udaru kod žena te modna revija učenica i nastavnica Zdravstvene škole.

„Po statistici više žena obolijeva od moždanoga udara, ali veći je problem da je kod žena teže uočiti simptome. Upravo zbog toga je ovaj dan iznimno bitan kako bismo dali podršku zaštiti žena u zdravom načinu života“, izjavio je župan Blaženko Boban.

Predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Split dr. Krešimir Čaljkušić iznio je statističke podatke o moždanom udaru kod žena. „Moždani udar godišnje odnosi dvostruko više ženskih života negoli rak dojke, koji je najčešća maligna bolest kod žena. Na 10 moždanih udara 6 se dogodi kod žena, a 4 kod muškaraca. Otprilike 2900 žena godišnje u Hrvatskoj umre od moždanog udara“, rekao je Čaljkušić.

Voditeljica Službe za epidemiologiju NZJZ-a dr. Diana Nonković istaknula je kako Dan crvenih haljina predstavlja datum na koji će se stanovništvo više osvrnuti na zdravlje žena. „Predviđen je i da podignemo svijest javnosti o rizičnim čimbenicima na koje možemo utjecati. To su općeniti javnozdravstveni rizični čimbenici koji su vezani uz druge kronične bolesti. Prvenstveno mislimo na zdravu prehranu, ali možemo se i više kretati te ne trebamo biti izloženi duhanskom dimu. Trebamo voditi računa o našem tlaku i tjelesnoj težini“, rekla je.

 

Uz Splitsko-dalmatinsku županiju, organizatori ovih događaja su Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije i KBC Split – klinika za neurologiju.