Search

Aktualno

Župan ugostio gudače milanske La Scale
Predstavljena knjiga "Hrvatska u 30 priča”
Na Biševu otvorena izložba podvodne fotografije „Ispod mora, ispod zemlje“
19. 6. 2024.
Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Brda - Umovi, Splitsko-dalmatinska županija
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 2447/18, k.o. Vis (Rukavac)
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poljske kućice na k.č.br. 943/2, k.o. Kaštel Gomilica
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje zgrade stambene namjene - obiteljska kuća s dvije stambene jedinice u Rudinama
18. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat radova održavanja korita rijeke Cetine na prostoru hidrološke postaje Blato na Cetini