Search

Aktualno

Županija uz hrvatsku reprezentaciju
Predstavljeni projekt i izložba „Delmati: snaga zajedništva“
Pripadnici Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ na primanju kod župana
14. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambeno-poslovne zgrade MARINO 2 na dijelu k.č.br. 2988/2 i 2988/3 (7677), k.o. Srinjine
14. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine na k.č.br. 3928/17, 3928/47 i 3928/16, k.o. Vis
13. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje priključnog KB 20 kV za TS 20(10) / 0,4 kV „UPOV VRBOSKA“
13. 6. 2024.
Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje stambene građevine – kuće za odmor na novoformiranoj k.č.br. 2560/4, k.o. Vrboska
13. 6. 2024.
Javno savjetovanje - Okvirni Plan upravljanja okolišem i društvenim rizicima (ESMP) - kontrolna lista