Obavijesti

3. partnerski sastanak WATERCARE – Regija Abruzzo -Pescara

Održan treći međunarodni partnerski sastanak u okviru projekta WATERCARE - pod nazivom "Upravljanje vodama u cilju smanjenja mikrobiološkog zagađenja kupališta“ – (engl. Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas)koji je održan u Pescari  14. i 15. studenog 2019. Projekt je financiran preko Programa INTERREG Italija – Hrvatska.

Cilj projekta je dati smjernice odnosno alternativni model upravljanja obalnim vodama u skladu s WFD i MSFD direktivama. Model  upravljanja kvalitetom voda za kupanje integrirat će tehnički, pravni, politički i financijski aspekt, a kako bi se omogućila koordinirana prekogranična provedba integriranog plana upravljanja vodama, podržala razmjena znanja, iskustva i sposobnosti za kontinuirano sprječavanje, minimiziranje i konačnu eliminaciju ulaska bakterijskih patogena u obalne vode.

Kroz projekt će se raditi na prikupljanju podataka koji će biti  pohranjeni u specifičnu bazu podataka za praćenje koja će se koristiti za upozorenje/alarmiranje u stvarnom vremenu, a kako bi se optimalno upravljalo kakvoćom rijeka / obalnih voda, identificirala bakterijska disperzija putem FOM – a, a time i kritična područja u kojima će se zabraniti kupanje. 
U sklopu sastanak održana je prezentacija o aktivnostima koje Splitsko-dalmatinska županija provodi za pilot područje rijeke Cetine na području Grada Omiša.

Drugog dana održan je sastanak partnera vezanih za izvještavanje i financijsko upravljanje projektom te definiranje daljnjih aktivnosti kao i definiranje sljedećeg projektnog sastanka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Projekt traje 30 mjeseci počevši od 1. siječnja, 2019. godine, a povodit će se do 30. lipnja, 2021. godine. Financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 2.883.019,40 € , a dio proračuna koji otpada na Splitsko-dalmatinsku županiju 268.000,00 €.

Stožer civilne zaštite SDŽ