Obavijesti

Dana 16. veljače 2009. održana je 37. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Županijski vijećnici jednoglasno su prihvatili Rješenje o razrješenju ravnatelja Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije Nina Vele. On odlazi na novu dužnost ravnatelja Državne agencije za prometnu infrastrukturu. Župan je izrazio zadovoljstvo što je čovjek iz naše županije došao na čelo jedne državne agencije i naglasio kako očekuje i dalje njegovu pomoć. Dosadašnji ravnatelj zahvalio se članovima Skupštine na povjerenju koje je dobio na ovoj dužnosti, te kazao kako se puno napravilo u zadnju godinu dana. Umjesto 75 milijuna kuna od 2007. godine, u obnovu županijskih cesta uloženo je 126 milijuna kuna, kazao je Vela. Za v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste postavljen je Zlatko Čaljkušić, dosadašnji ravnatelj EKO-Kaštelanskog zaljeva.

Prihvaćena je Analiza turističke sezone 2008. i smjernice za pripremu turističke sezone 2009. 
Započeti na vrijeme s aktivnostima na pripremi turističke sezone s definiranim rokovima završetka, zapravo predstavljaju jedno od ključnih čimbenika uspješne realizacije turističke sezone, navodi se u zaključku prihvaćene Analize. Izvješće o korištenju i upravljanju pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije Skupštini je iznio Mate Ivanković, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo. U izvješću su navedeni poslovi koji se odnose na: utvrđivanje granice pomorskog dobra, dodjela koncesija na pomorskom dobru i lučkim područjima, zaštita okoliša, dogradnja, sanacija, izgradnja i održavanje pomorskog dobra, te naknada za korištenje pomorskog dobra. Izvješće je prihvaćeno.

Županijska skupština donijela Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Svrha Programa je definiranje, te razrada ciljeva i mjera po sektorima utjecaja sa prioritetima, rokovima i nositeljima mjera. Osnovni cilj je očuvanje kakvoće zraka radi očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, te kulturnih dobara. Splitsko-dalmatinska županija ugovorila je  izradu navedenog Programa sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo. Program je predstavio mr.sc. Nenad Periš, dipl.ing, voditelj Odjela za ispitivanje zraka.

Prihvaćeno je Izvješće o provođenju športskih aktivnosti u osnovnom i srednjem školstvu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Zdravstvenoj školi Split, Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Odluke o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (gradovi Trogir i Solin), te Rješenje o imenovanju školskog odbora Glazbene škole Josipa Hatzea Split.

                                                         Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ