Obavijesti

Definirano područje suradnje projekata SUSHI DROP i INNOVAMARE

Voditelji projekta SUSHI DROP sudjelovali su na „InnovaMare International innovation summit-u“ od 28. do 30. listopada, u sklopu kojeg su održana tri tehnička (TECH MEETING) predavanja o podmorskoj robotici i senzorima, onečišćenju mora i inovativnosti te tri diskusije (POP MEETING) na kojima su stručnjaci o stanju planeta zemlje, klimatskim promjenama i zagađenju razgovarali s renomiranim jedriličarima, astronautima, poduzetnicima i akademicima. Interesantna predavanja bila su uvod u sastanak koji je održan jutros između voditelja projekta SUSHI DROP i projekta INNOVAMARE, s ciljem sagledavanja mogućnosti suradnje. Naime, s obzirom na temeljne ciljeve projekata brojne su mogućnosti suradnje i povezivanja na projektnim aktivnostima.

Naime, cilj projekta INNOVAMARE je razvoj i uspostavljanje modela inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora, s misijom orijentiranom na održivost Jadranskog mora dok istovremeno, SUSHI DROP u fokus stavlja održivo ribarstvo uz primjenu UUV tehnologije i nadzor biološke raznolikosti. Nadalje, jedan od ciljeva projekta SUSHI DROP je uspostava GIS platforme otvorenog pristupa odnosno baze podataka koja će biti dostupna istraživačima, nevladinim organizacijama, subjektima uključenima u plavu ekonomiju te donositeljima odluka i koja će sadržavati prikupljene podatke proizašle iz primjene autonomnih podvodnih uređaja (UUV-a), uključujući i procjenu indeksa ribljeg fonda. S druge pak strane, INNOVAMARE cilja na unaprjeđenje prekogranične suradnje između znanosti i privatnog sektora, uz olakšano uključivanje MSP-a u međunarodne mreže za istraživanje kao način dodavanja vrijednosti MSP-u u području internacionalizacije i transfera tehnologije.

Obzirom na visoku podudarnost osnovnih ciljeva dvaju projekata, obje strane na današnjem sastanku precizirale su područja uzajamne suradnje, definirale aktivnosti te terminski plan početka istih.

Stožer civilne zaštite SDŽ