Obavijesti

OBALNI PLAN Strateški akt koji će osigurati okvir za razvojne projekte SDŽ, sufinancirane sredstvima EU

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije,  15. i 23. lipnja održane su dvije radionice u sklopu kojih je od strane članova projektnog tima predstavljen projekt SUSHIDROP. Radionicama na kojima je predstavljen nacrt Plana upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije, ili kako ga se uobičajeno kraće zove, Obalnog plana SDŽ prisustvovali su predstavnici  otočkih jedinica lokalne samouprave i zainteresirane stručne javnosti. Obalni plan Splitsko-dalmatinske županije ili punim nazivom Plan upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Splitsko-dalmatinske županije, plan je regionalne razine predviđen Protokolom o integralnom upravljanju obalnim područjem na Mediteranu, a Splitsko-dalmatinska županija je među prvim regijama na Mediteranu koja ga izrađuje.

Šest je prioritetnih problemskih područja uključeno u Plan, odabranih temeljem evaluacije stanja i trendova u obalnom području županije te svih postojećih planova, a prema kriterijima važnosti, razini (ne)pokrivenosti drugim studijsko-planskim dokumentima te razini prisutnosti u medijima i javnom diskursu. To su održivost i uspješnost prostornog razvoja obalnog područja SDŽ, odnosno koliko, gdje i kako gradimo, i s kakvim razvojnim učincima; planiranje i upravljanje razvojem na pomorskom dobru, s fokusom na inventarizaciju trenutnog stanja; nelegalne, nestručne, neplanske prakse kojima se pomorsko dobro degradira te planiranje morskog područja; izazovi klimatskih promjena i varijabilnosti u obalnom području SDŽ te mogućnosti i potreba prilagodbe; pritisci i onečišćenje okoliša; pitanje održivosti, uspješnosti i otpornosti trenutnog razvojnog modela te konačno pitanje učinkovitost upravljanja i provedbe planova. Uz to, Plan je i jedan od strateških akata koji će osigurati okvir za programiranje i usmjeravanje razvojnih projekata u sljedećem EU višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027. Prilagodba na klimatske promjene i poticanje inovativnog, pametnog, zeleno-plavog gospodarstva, značajne su u njemu obrađene teme, a u prijedlozima za programiranje EU fondova u sljedećem višegodišnje financijskom okviru 2021.-2027., minimalno 30-40% sredstava biti će alocirano upravo u te teme. 

 

Stožer civilne zaštite SDŽ