Obavijesti

ODRŽAN VI STC SASTANAK PROJEKTA WATERCARE

Dana 17. lipnja 2021. godine održan je šesti po redu Steering Committee i partnerski sastanak projekta WATERCARE programa INTERREG HR-IT CBC V-A 2014.-2020. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera, a isti je bio organiziran putem microsoft teams online platforme. Na sastanku se raspravljalo ponajviše o tehničkim aspektima projekta uključujući do sada završene aktivnosti i korake u realizaciji preostalih aktivnosti u preostalih šest mjeseci trajanja projekta. Detaljno je realiziran proračun projekta po projektnim partnerima te  utvrđeni mogući rizici.   Trenutno je oprema u potpunosti instalirana instalirana na svim lokacijama projekta (Arzilla, Pescara, Neretva, Raša i Cetina) te su započela uzorkovanja i analize kojima će se ustanoviti kakvoća prijelaznih voda i kakvoća (morske) vode za kupanje.

Stožer civilne zaštite SDŽ