Obavijesti

Održana 10. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

U dvorani Županije na Zenti u Splitu dana 29. ožujka održana je 10. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Jednoglasno su prihvaćene odluke o dodjeli nagrada Splitsko-dalmatinske županije. Nagradu Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo dobili su: Vicko Šoljan, dr. Drago Štambuk, dr.sc. Ivan Vujević.

Osobne nagrade dodijeljene su: prof. dr. Miljenku Grgiću, Ivanu Kljakoviću-Gašpiću, Anti Raosu, Karlu Reitoberu, Yolandi Tabak Raibaldi. Skupne nagrade dodijeljene su: Eskadrili transportnih helikoptera Divulje, udruzi Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – Podružnica Splitsko-dalmatinske županije, glasilu „Imotska krajina“, Samostanu Sv. Klare u Splitu, te Udruzi „Sanus“ Split.

Vijećnici su prihvatili Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju Splitsko-dalmatinske županije, te Izvješće o ostvarenju programa malog i srednjeg poduzetništva. Donesena je Odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave, na području Splitsko-dalmatinske županije u 2010. godini, odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2010.

Županijska skupština prihvatila je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne mirovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Splitsko-dalmatinska županija i Kliničkog bolničkog centra Split u 2010. godini.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe, te centara za socijalnu skrb i pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010.

Doneseno je Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju mišljenja o prijedlogu za imenovanje načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, odluku o promjeni naziva Tehničke škole i Trgovačke škole, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Srednjoj školi Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, te Odluka o dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu korištenja plaža na dijelu k.o. Split, predio Trstenik – ispred hotela Split.


                                                                   Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ