Obavijesti

Održana 14. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 30. srpnja, pod predsjedanjem Petroslava Sapunara predsjednika Županijske skupštine, održana je 14. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

 

Skupština je donijela Statutarnu odluku o dopuni Statuta Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o davanju suglasnosti na zaduženje i davanje jamstva na kredit Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je Zaključak o prihvaćanju prijedloga mjera za rješavanje problematike poslovanja i Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na oluku o izmjeni i dopuni Statuta Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Izvješće o radu agencije za razvoj Splitsko-dalmatinske županije d.o.o. (RERA) za 2009. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje za 2009. godinu, Izvješće o stanju zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava za slijedećih godinu dana, te donijeli Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i utvrđivanja Prijedloga izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu.

Skupština je prihvatila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu i korištenje luke Mornar, Uvala Baluni 1, Split i Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Hvar, predio Majerovica (zapadni dio). Donesen je Zaključak o davanju prethodne  suglasnosti za stjecanje i raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Dinka Šimunovića, te rješenja o razrješenju i imenovanju članova školski odbora: Osnovna škola Kraljice Jelene Solin, Osnovna škola don Lovre Katića Solin, Osnovna škola Vjekoslava Paraća Solin, Osnovna škola Gornja Poljica Srijane, Osnovna škola Strožanac, Graditeljsko-geodetska škola Split, II Gimnazija Split i Industrijska škola Split.

 

 

 

                                                                       Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ