Obavijesti

Održana 15. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Pod predsjedavanjem predsjednika Županijske skupštine Petroslava Sapunara održana je dana 19. listopada 15. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Na sjednici su prihvaćena slijedeća izvješća: Izvješće o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj-lipanj 2010. Splitsko-dalmatinske županije, Izvješće obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2009. – Nalaz i mišljenje, Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007. – 2015. godine, Izvješće o radu za 2009. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,

Donesen je zaključak o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, te su prihvaćene slijedeće odluke: Odluka o dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o dopunama Programa o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o izmjenama Odluke o obračunu troškova vijećnicima, članovima Županijskog poglavarstva te članovima stalnih radnih tijela, Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Departmenta Herault (Republika Francuska) i Splitsko-dalmatinske županije (Republika Hrvatska), Odluka o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09). Vijećnici Skupštine prihvatili su Zaključak o davanju prethodnog mišljenja za izgradnju objekta „Pogon za preradu proizvoda ribarstva“ investitora „Sardine“ d.o.o. Postira u poslovno-gospodarskoj zoni „RATAC“ u Postirima na otoku Braču,
Zaključak o davanju prethodnog mišljenja općini Postira za izgradnju objekata i izvođenje radova u poslovno-gospodarskoj zoni „RATAC“ u Postirima na otoku Braču, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stara kamena kuća u spomeničkoj jezgri u Trogiru, čestica zgrade 563 i čestica zgrade 565/1 Z.K.U. 739 K.O. Trogir, Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, i to zgrade 1968, zgrada u površini od 145m2, upisana u Z.K.U. 5674, poduložak broj 4, K.O. Split, 4 etaža (0/0), 1 stan na III (trećem) katu označen brojem 3, površine 74,27m2, Zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana u potkrovlju br. 7., površine 69,04 m2, upisan u Z.K.U. 8988, poduložak 7, K.O. Split, stan u zgradi sagrađenoj na k.č.z. 3314/1 i k.č.z. 3314/2, obje K.O. Split, te 4/7 dijela drvarnice u potkrovlju iste zgrade. Donijeta su rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Školskog odbora Srednje škole Brač Supetar, Školskog odbora Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreć, Školskog odbora Osnovne škole Ivan Duknović, Marina, Školskog odbora Osnovne škole Bol, Bol, Školskog odbora Osnovne škole Bariše Granića Meštra, Baška Voda.

Nakon izvješća Mandatne komisije prisegu na vijećničku dužnost dao je Branko Žarković. Vijećnik Žarković stavio je nakon izbora svoj mandat u mirovanje, a u Skupštini ga je zamjenjivao Joško Bilić. Dana 9. rujna 2010. podnio je zahtjev za aktiviranje mandata, te mu je isti aktiviran 17. rujna 2010. godine.

                                                                           Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ