Obavijesti

Održana 20. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 30. ožujka 2011. u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe Zenta, pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine održana je 20. sjednica Županijske skupštine. Vijećnici su nakon aktualnog sata i prihvaćanja dnevnog reda donijeli odluke o dodjeli nagrada Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu i to: za životno djelo Ivni Bućan, prof. dr. fra Vicku Kapitanoviću, Ratomiru Kliškiću, osobne nagrade Dušku Božinoviću, prof.dr.sc. Elzi Jurun, fra Mirku Mariću, Mati Smolčiću, skupne nagrade HNK „HAJDUK“ Split, Humanitarnoj udruzi Ivan Merz iz Splita, Klubu dobrovoljnih darovatelja krvi „Brodosplit“, Udruzi veterana 4.gardijske brigade, Županijskom savezu školskog športa Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010., Izvješće o poslovanju za 2010. godinu Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije dopunjeno sa izvješćem o radu Upravnog vijeća. Županijska skupština donijela je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu, odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2011., srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2011., Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011.. Donesene su odluke o produljenju ugovora o zakupu prava lova LU „Zec“ Zagvozd u zajedničkom lovištu XVII/128 – „Zagvozd“, LU „Kamenjarka“ Zmijavci u zajedničkom lovištu XVII/132 – „Zmijavci“ i LU „Osoje“ Runovići u zajedničkom lovištu XVII/146 – „Runovići“. Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, stana položenog na visokom prizemlju zgrade sagrađene na čest.zgr. 4126/2 anagrafske oznake Matoševa 4, površine 90,29m2, upisanog u Z.K.U. 4066 K.O. Split. Prihvaćene su slijedeće odluke: Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju otoka Kluda, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio „Lučica“, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio „Pol Guspu“, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Nečujam, predio uvala Nečujam/Podkamenca. Također su doneseni zaključci o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Vis, Doma za starije i nemoćne osobe Makarska, Doma za starije i nemoćne osobe Split, Doma za starije i nemoćne osobe Lovret. Skupština je prihvatila zaključke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna statuta osnovnih škola: Jesenice, Tučepi, Dugopolje, Marka Marulića, Sinj, kraljice Jelene, Solin, fra Pavla Vučkovića, Sinj, prof. Filip Lukas, Kaštel Stari, don Lovre Katić, Solin, Silvija Strahimira Kranjčevića, Lovreč, Neorić-Sutina, Neorić, Zagvozd, don Mihovila Pavlinovića, Podgora, Gradac, Braće Radića, Bračević, Vrba, Ante Anđelinović, Sućuraj, Stjepan Radić, Imotski, kneza Mislava, Kaštel Sućurac, 1. listopada 1942., Čišla, Tin Ujević, Krivodol, Aržano, kneza Trpimira, Kaštel Gomilica, Primorski Dolac, Hvar, Studenci, Ostrog, Vis, te je doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ