Obavijesti

Održana 22. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine dana 7. lipnja u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta), održana je 22. sjednica Županijske skupštine.

Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, te Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Doneseni su slijedeći programi: Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu,
Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, Program o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, Program o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Županijska skupština donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, te je primila na znanje Studiju izvedivosti Znanstveno tehnologijskog parka Splitsko-dalmatinske županije u Vučevici, Općina Klis. Skupština je donijela odluku o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Splitsko-dalmatinska županija ima dionice ili udjele. Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Supetar, predio Banj, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu K.O. Duće, predio zapadno od Autokampa Ribnjak, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Žedno, predio Sv. Križ, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu K.O. Hvar, predio Majerovica (istočni dio), Odlukeao davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio Pol Guspu, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene - sidrišta na dijelu K.O. Komiža, predio Lučica, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja mora za djelatnost ronilačkog centra na dijelu K.O. Gradac, predio Pišćale, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Bobovišća, predio uvala Vića luka, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu K.O. Bobovišća, predio uvala Bobovišća, Odluka namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i korištenja luke posebne namjene – sidrišta na dijelu K.O. Milna, predio uvala Osibova, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu K.O. Split, predio sportska luka Marjan.

 Doneseni su zaključci o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, čestica zgrade 957/20, poduložak 14120 K.O. Split, i to stana u potkrovlju, označen brojem 2, u površini od 85,00m2, kulturnog dobra, u naravi za cijelo posebnog dijela nekretnine označene kao čestica zgrade 2459, upisane u Z.K.U. 3021 K.O. Split, dvosoban stan položen na 1. katu, sve anagrafske oznake Split, Trg braće Radića 5, kulturnog odbra, čestica zgrade 2642, Z.K.U. 1692, poduložak 2, K.O. split, u naravi dvoetažni stan na II i III katu, označen br. 2, površine 101,59m2 anagrafske oznake Split, Obala Hrvatskog narodnog preporoda 12, te kulturnog dobra, dva poslovna prostora u Splitu, Trg Gaje Bulata 6, prizemlje, oba ukupne površine 61m2, označeni kao čestica zgrade 3044 Z.K.U. 3807 K.O. Split.
Županijska skupština donijela je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Supetar, Supetar, te zaključke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ženskog đačkog doma Split, Glazbene škole Josipa Hatzea, Split, Srednje tehničke prometne škole, Split, III Gimnazije, Split, Klesarske škole, Pučišća, Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, Split, Osnovne škole Bijaći, Kaštel Novi, Osnovne škole Milana Begovića, Vrlika, Osnovne škole Ivan Leko, Proložac, Osnovne škole Vrgorac, Vrgorac, Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo, Osnovne škole kneza Branimira, Donji Muć, Osnovne škole Milna, Milna, Osnovne škole Dinka Šimunovića, Hrvace, Osnovne škole Petra Kružića, Klis, Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir, Osnovne škole Ivan Duknović, Marina, Osnovne škole Gornja Poljica, Srijane, Osnovne škole Vjekoslava Paraća, Solin, Osnovne škole Runović, Runović, Osnovne škole Josip Pupačić, Omiš, Osnovne škole Bol, Bol, Osnovne škole Petar Berislavić, Trogir, Osnovne škole Vladimira Nazora, Postira, Osnovne škole kralja Zvonimira, Seget Donji, Srednje škole Bol. Bol, Gimnazije dr. Mate Ujevića, Imotski, Prirodoslovno tehničke škole, Split, Ekonomske škole, Imotski, Osnovne škole Selca, Selca, Osnovne škole Ivana Lovrića, Sinj, Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika, Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Brela, Osnovne škole Supetar, Supetar, Osnovne škole Stjepan Radić, Tijarica, Osnovne škole Pučišća, Pučišća.

A.-M. Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ