Obavijesti

Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Dana 29. srpnja održana je 3. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Uvodno izlaganje o Prijedlogu Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije podnio je Kruno Peronja, predsjednik Odbora za statut i poslovnik. Poslovnik Županijske skupštine temeljni je opći akt kojim se uređuju unutarnju ustroj i način rada Skupštine, te ostala pitanja bitna za njenu učinkovitost. O kvaliteti Poslovnika u mnogome zavisi uspješnost rada i uredno izvršavanje poslova iz djelokruga Skupštine i njenih radnih tijela, a takav rad predstavničkih tijela bitno utječe na cjelovitost rada naše Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave. Županijska skupština jednoglasno je donijela

Poslovnik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon uvodnog izlaganja ravnatelja Županijske uprave za ceste Zlatka Čaljkušića prihvaćen je Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu sa Izvješćem o poslovanju. Županijska skupština donijela je rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika, članova i tajnika Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.

Stjepan Kolovrat, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja podnio je uvodno izlaganje o prijedlogu Rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županija. Rješenje o izboru predsjednika i članova radnih tijela Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbora zdravstvo i socijalnu skrb, Odbora za prosvjetu i kulturu, Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbora za proračun i financije, Odbora za lokalnu samoupravu i upravu, Odbora za javna priznanja, odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju, Odbora za suradnju s hrvatskim iseljenicima je jednoglasno doneseno, te Odbora za ratne veterane jednoglasno je doneseno.Vijećnici skupštine donijeli su Odluku o osnivanju Savjeta za zdravlje Splitsko-dalmatinske županije.

Stožer civilne zaštite SDŽ