Obavijesti

Održana 31. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Ovo je prva sjednica Županijske skupštine koja je održana bez papirnatog materijala – „sjednica bez papira“. Naime, materijali za sjednicu dostavljeni su vijećnicima na CD-u. Ciljevi novog načina rada, su racionalizacija poslovanja (ušteda vremena i materijala), ažurnost i unificiranost dokumenata.

Vijećnik Pero Škarica postavio je pitanje problema prometnih znakova na spoju autoceste na Šestanovcu, na izlazu prema Makarskoj.  Ako taj problem postoji već od lani,  zašto se prometni znakovi nisu uskladili,  te kad će se izgraditi 500 m ceste?

Tomislav Mihotić, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo, odgovorio je kako je odvojak autoceste  već napravljen, ali nije u funkciji, te kako se radi obilazak Šestanovac – Zadvarje, te da će se tražiti primjereni prometni  znakovi.
 
Da li je već izabrana zapadna varijanta zaobilazanice oko Sinja, te da li se već vrši otkup zemljišta za istu, zanimalo je vijećnika Borisa Ćurkovića. Župan je odgovorio kako još nije odlučeno koja će se varijanta zaobilaznice, istočna ili zapadna graditi, te da nema još nikakvog otkupa zemljišta. Na slijedeće pitanje o izgradnji školske dvorane u Primorskom Dolcu, te da li je istina da će se raditi uzbrdo, 500 metara dalje od škole, vijećniku Ćurkoviću odgovorio je Zdravko Omrčen, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport. Omrčen je naglasio kako je Županija sudjelovala u izgradnji spomenute dvorane, na način da je prihvatila sufinanciranje, ali o samoj lokaciji buduće dvorane odlučio je načelnik općine u interesu djece i stanovništva Primorskog Dolca. 

Županijska skupština prihvatila je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije, te Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2007., kao i Program sufinanciranja razvitka seoskog prostora u Splitsko-dalmatinskoj županije, te Program Etno-eko sela.

Vijećnici Županijske skupštine raspravljali su o Izvješću o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2007. god. u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ispred kluba HDZ-a vijećnik  dr. Ante Prolić istakao je važnost prevencije zlouporabe droga, te pohvalio izvješće. Neven Ćurković, ispred kluba SDP-a dao je podršku, kako ovom iscrpnom izvješću, tako i Povjerenstvu za njihove napore u suzbijanju ove pošasti. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o odobravanju Programa rada i Financijskog plana za 2008. godinu Županijskog savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije. 

                                                                 Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ