Obavijesti

Održana 33. sjednica Županijske skupštine

Voditelj JPP Centra Saša Marenjak upoznao je vijećnike Županijske skupštine sa pojavnim oblicima i modelima javno privatnog partnerstva, te prezentirao prijedlog najoptimalnijeg modela primjenjivog za ulaganje u Dječje Selo. Nakon rasprave ovaj zaključak je prihvaćen.

Županijska skupština prihvatila je Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2007. godini, te Izvješće o provođenju programa iz Strategije gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije 2003. -2015.Nakon kratkog izlaganja ravnatelja Županijske uprave za ceste Nina Vele, te kraće rasprave prihvaćen je Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.

Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu. Iz revizijskog izvješća, u kojem su obuhvaćeni svi prihodi, rashodi, imovina i obveze, razvidno je da Županija ostvaruje uredno i zakonito proračunsko poslovanje.

Prihvaćen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Zdravstvenoj školi Split, pet Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta i davanje istoga lovišta u zakup, te dvije Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta.

                                                                   Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ