Obavijesti

Održana 35. sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština prihvatila je Zaključke o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije, kao i Zaključke o davanju prethodne suglasnosti na statute osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Također je prihvaćena Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju u financiranju političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Dugopolje.

Raspravljalo se o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka javnog natječaja za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije: Gradovi Split (naselja Kamen, Split, Stobreč, Žrnovnica), Solin, Kaštela, Trogir (naselja Trogir, Plano i Divulje) i dijelovi općina Dugopolje, Klis i Seget (naselja Dugopolje, Klis, Seget Donji i Vranjica). Cijeneći važnost ovog projekta, kazao je župan Ante Sanader, a u ime predlagatelja, ova rasprava smatra se prvim čitanjem nakon kojeg će se obraditi u raspravi date primjedbe i sugestije. Materijal će se još jednom preispitati u stručnom, ekonomskom i pravnom smislu, te će se dostaviti konačni prijedlog slijedećoj skupštini na završno čitanje. 
Klub vijećnika SDP-a dostavilo je Županijskoj skupštini zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno članku 17. st. 1. toč. 4. i čl. 75. st. 3 Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, na temu: „Analiza postojećeg stanja u gospodarstvu s posebnim osvrtom na stanje u brodogradnji s prijedlogom mjera u cilju sprječavanja posljedica globalne krize“.

                                                            Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ