Obavijesti

Održana 36. sjednica Županijske skupštine

Na 36. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, koja je održana 16.12.2008., usvojen je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu.

Proračun je utvrđen u visini od  511.200.000,00 kuna, što je za 9,3 % više u odnosu na Proračun za 2008. godinu.

Obzirom na negativne trendove koje je moguće očekivati kao posljedicu globalne financijske krize, predviđeno je da se u Proračunu za narednu godinu, putem Upravnog odjela za gospodarstvo, posebno potiču različiti Programi koji bi mogli potaknuti novo zapošljavanje, ali i socijalni Programi koji se odnose na pomoć najugroženijima.
S druge strane, planiranjem ušteda, materijalni rashodi poslovanja smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu.

Na Županijskoj skupštini razmatrana je i Analiza postojećeg stanja u gospodarstvu s posebnim osvrtom na stanje u brodogradnji. O trenutnom stanju u brodogradnji u našoj Županiji vijećnike su izvijestili i članovi Uprava kao i predstavnici Sindikata naših dvaju brodogradilišta, u Splitu i Trogiru. Svojim Zaključkom vijećnici Županijske skupštine dali su potporu opstanku djelatnosti brodogradnje u tim brodogradilištima i kada i nakon što ona budu privatizirana odnosno restrukturirana.

Splitsko-dalmatinska županija stavila se na raspolaganje upravama i sindikatima u aktivnom rješavanju svih otvorenih pitanja na što će se pozvati i svi gradovi i općine naše Županije.

Također, na sjednici Županijske skupštine pokrenut je i postupak javnog Natječaja za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na dijelu Splitsko-dalmatinske županije (gradovi: Split, Solin, Kaštela, Trogir, te dijelovi općina Dugopolje, Klis i Seget), a što predstavlja prvi korak u budućoj plinofikaciji u našoj Županiji.

Helena Bandalović

Stožer civilne zaštite SDŽ