Obavijesti

Održana 38. sjednica Županijske skupštine

Dana 9. ožujka 2009. održana je 38. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

Sjednici je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Živko Nenadić.  Skupština je prihvatila Izvješće o radu Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije, Izvješće o provedbi mjera zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije, te Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2008. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prihvaćeno je Izvješće o sanaciji i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada „Donja Gora“ u Podgori i Izvješće o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije. Županijska skupština donijela je Strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Splitsko-dalmatinskoj županiji od 2009. do 215. godine, te Odluku o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Županijska skupština prihvatila je niz rješenja o imenovanju školskih odbora.

Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ