Obavijesti

Održana 6. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana 5. studenoga 2009. godine. Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009., te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu.

Vijećnici županijske skupštine prihvatili su programe o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, te športu.

Doneseni su zaključci o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune statuta srednjih škola na području Splitsko-dalmatinske županije. Također su doneseni zaključci o davanju suglasnosti na statute doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Stomatološke poliklinike Split, te zaključci o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, te Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split. Vijećnici su donijeli Odluku o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Splitsko-dalmatinske županije i Vukovarsko-srijemske županije, te Odluku o dopuni odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje splitsko-dalmatinske županije. Prema odluci vijećnika o Prijedlogu odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije provedeno je prvo čitanje akta, a sukladno članku 70. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

                                                                  Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ