Obavijesti

Održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije

Dana 14. svibnja održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije.

Konstituirajućom sjednicom je predsjedavao Petroslav Sapunar, predsjednik Županijske skupštine, koja je na sjednici održanoj 30. travnja donijela Rješenje o izboru članova Županijskog savjeta mladih. Prema Rješenju za članove Županijskog savjeta mladih izabrani su: Marin Babarović, Slavko Bešlić, Ivan Bogdan, Josip Bušić, Stipe Čogelja, Ines Grgurinović, Ante Kapitanović, Bojan Kralj, Jure Krstulović, Josip Mihanović i Ivan Rušćić.

Na izboru im je čestitao predsjednik Sapunar, ističući kako vjeruje u njihov budući uspješan rad u suradnji sa Županijskom skupštinom kao nadležnim tijelom, te stručnim službama Županije, a sve u skladu sa Zakonom o savjetima mladih. Za predsjednika savjeta jednoglasno je izabran Stipe Čogelja, a za zamjenika, također jednoglasno, Ivan Rušćić.

Novoizabrani predsjednik savjeta Čogelja obratio se članovima kazavši kako Savjet nije pojedinačno, već jedinstveno tijelo koje radi zajedno a sve poradi poboljšanja uvjeta života i rada mladih na području Splitsko-dalmatinske županije. Sjednici je nazočio zamjenik župana Visko Haladić i Stručna savjetnica župana za pravna pitanja Helena Bandalović.


                                                                            Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ