Obavijesti

Održana konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 19. lipnja 2009. održana je konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Sjednicu je kao ovlaštenica Vlade Republike Hrvatske, do utvrđivanja najstarijeg vijećnika Županijske skupštine otvorila i vodila Elena Nosić, predstojnica Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Nakon intoniranja državne himne i svečane pjesme Splitsko-dalmatinske županije izabrano je Mandatno povjerenstvo u sastavu: Kruno Peronja, predsjednik, te Tomislav Gruica i mr.sc. Boris Ćurković, članovi. Predsjednik Mandatnog povjerenstva obavijestio je Skupštinu o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, te o mirovanjima mandata i podnijetim ostavkama vijećnika, te njihovim zamjenicima. Skupština je prihvatila izvješće i verificirala mandate vijećnicima.

Kao najstariji vijećnik dr. Ante Nosić preuzeo je vođenje sjednice, te pozvao vijećnike da dadu svečanu prisegu.

Prisegli su i svojim potpisom to potvrdili novi vijećnici Županijske skupštine: Vesna Alać, Nikola Andačić, Sanja Baraba, Danica Baričević, Joško Bilić, Igor Borozan, Inga Čavrlj, mr.sc. Boris Ćurković, Neven Ćurković, Srđan Gjurković, Silvana Glavina, Tomislav Gruica, Nada Grubišić-Čabo, Milivoj Juričić, Mirko Klarić, Luka Kolovrat, Stjepan Kolovrat, Matko Kuzmanić, Milan Lažeta, Jelica Linčir, Dijana Livaja, dr. sc. Dujomir Marasović, Ante Mihanović, Zvonimir Matković, Zdravko Mulić, Živko Nenadić, dr. Ante Nosić, dr.sc. Ante Obad, Kruno Peronja, Mate Tomislav Peroš, Ivan Protrka, Veljan Radojković, Filip Radoš, Tomislav Režić, mr.sc. Siniša Rudelj, Petroslav Sapunar, Ivan Serdarević, Ante Sesardić, mr.lu. Silvia Siminiati, Jakša Sokol, Duje Sučić, Goran Sučić, Pero Škarica, Branko Škokić, mr.sc. Željko Šundov, Ranko Topić, Jozo Vidić, Vice Visković, Andrea Vrgoč, Fabijan Vuletić i Stipe Župić.

Zatim je izabran Odbor za izbor i imenovanja. Za predsjednika Odbora izabran je Stjepan Kolovrat, a za članove: mr.sc. Željko Šundov, Mirko Klarić, Ante Mihanović i Zdravko Mulić.

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja jednoglasno su izabrani: za predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Petroslav Sapunar, a za potpredsjednike: dr. Ante Nosić i Veljan Radojković. Izabran je i Odbor za statut i poslovnik: predsjednik Kruno Peronja, članovi: Mate Tomislav Peroš, Igor Borozan, Dijana Livaja i Branko Škokić. Novoizabrani predsjednik Županijske skupštine Petroslav Sapunar zahvalio se vijećnicima na ukazanom povjerenju naglasivši da se nada što bržoj realizaciji projekata zadanih u izbornoj kampanji na dobrobit svih.

Sjednici su nazočili župan Ante Sanader, zamjenici župana Luka Brčić i Visko Haladić, pročelnici upravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije, te mnogobrojni predstavnici medija.                                       Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ