Obavijesti

Sudjelovanje tima projekta WATERCAE na radionici boDEREC-CE

Članovi projektnog tima Splitsko-dalmatinske županije sudjelovali su na radionici u okviru projekta boDEREC-CE koja se održala dana 24. rujna 2020.g. u Solinu.

Projekt boDEREC-CE  se bavi novim onečišćivala (eng. emerging contaminants) odnosno spojevima  koji su zbog tehnološkog napretka analitičkih instrumenata i metoda danas prepoznati kao prijetnja ljudskom zdravlju i cijelom ekosustavu zbog potencijalno toksičnih učinaka, a trenutno nisu uključeni u redovni sustav monitoringa vodnih resursa.

Teme radionice:

-  Upoznavanje s novim onečišćivalima (EC) 

-  Problematika praćenja EC u vodi

-  Ograničenja postojećih analitičkih metoda

-  Mogućnosti tehnoloških rješenja uklanjanja EC iz vode

Po završetku predavanja održana je rasprava u kojoj su sudjelovali svi sudionici. U okviru iste  predstavljeni su ciljevi projekta WATERCARE koji ima za glavni cilj poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda.

Ovakve radionice su odlična prilika za prikaz različitih rezultata i analiza srodnih projekata te uspostave dodirnih točaka projekata sličnih tematika, a sve u cilju boljeg planiranja i ostvarivanja ekološko učinkovitih, razvojno poticajnih i integriranih mjera za očuvanje voda kojima upravljamo.

Više o projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html

Stožer civilne zaštite SDŽ