Obavijesti

SUSHI DROP projektom uvodimo neinvazivne metode procjene morskih staništa

Zahvaljujući brojnim inicijativama i kampanjama, naporima pojedinaca, udruga i vlada danas smo itekako svjesni negativnog utjecaja čovjeka na oceane i mora. Morski ekosustavi ključni su za održavanje života na zemlji zbog proizvodnje kisika i reguliranja klime te je nemjerljiva i uloga koju imaju na svjetsko, ali i domaće gospodarstvo, primarno kroz turizam, transport, marikulturu i ribolov.

More i ribarstvo utkani su u identitet naše regije no kako je Jadransko more zbog svoje zatvorenosti posebno osjetljivo na vanjske utjecaje, u Hrvatskoj i u Splitsko-dalmatinskoj županiji već godinama ulažemo brojne napore kako bismo unaprijedili primjenu koncepta održivog ribarstva. Održivo ribarstvo podrazumijeva da čovjek iz mora izlovljava samo onoliko ribe koliko morski ekosustav može prirodno, biološki obnoviti. S tim ciljem, već desetljećima primjenjujemo detaljne prostorno – vremenske mjere regulacije ribolova koje su jedan od najvažnijih mehanizama kontrole i zaštite te su ujedno vrlo jednostavne za primjenu i nadzor.  

Te se mjere donose temeljem raspoloživih informacija i podataka o stanju morskih staništa i zato je izuzetno važno raspolagati što točnijim i ažuriranim podacima jer kvaliteta zaštite Jadranskog mora ovisi o točnosti podataka kojima raspolažemo prilikom određivanja mjera.

Upravo s ciljem razvoja neinvazivnih metoda monitoriranja stanja morskog ekosustava, Splitsko-dalmatinska županija se zajedno s partnerima uključila u projekt SUSHI DROP (SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing). U sklopu ovog projekta talijansko – hrvatski istraživački tim razvija autonomni podvodni uređaj – dron, koji pomoću akustičkih i optičkih instrumenata prati i sakuplja podatke o fizičkim, kemijskim i biološkim značajkama podmorja na većim dubinama. Integrirajući najsuvremeniju tehnologiju, SUSHI DROP će omogućiti smanjenje troškova analize morskih staništa, smanjenje rizika kojem su se do sada izlagali ronioci prilikom uzorkovanja ribe, zatim raspolagat ćemo točnijim indeksom ribljeg fonda te neusporedivo kvalitetnijim procjenama bioraznolikosti u područjima velikih dubina i stjenovitih morskih grebena koja su roniocima bila uglavnom nedostupna. Dron, odnosno uređaj baziran na UUV tehnologiji (Unmanned underwater vehicles) će se temeljiti na modularnoj arhitekturi koja podržava brzu rekonfiguraciju sistema te će biti opremljen sustavom vođenja, kontrole i navigacije koji dopuštaju samostalno istraživanje, bez ljudskog nadzora, na dubinama do 300 metara. Zahvaljujući primjeni suvremene tehnologije, razvit će se precizna i neinvazivna metoda mapiranja odnosno praćenja i procjene stanja morskog okoliša, indeksa brojnosti ribe te općenito moći ćemo kvalitetnije nadzirati biorazolikost i ekosistem našeg mora. U konačnici, raspolagat ćemo egzaktnijim podacima kao i podacima s područja gdje uzorkovanje do sada nije bilo moguće.

U drugoj fazi projekta provest će se primjena i testiranje autonomnog podvodnog uređaja na barem dva relevantna ekosistema putem velikih znanstvenih istraživanja, s ciljem promicanja usvajanja mjera za očuvanje biološke raznolikosti.

Zaključno, u trećoj fazi projekta koji ukupno traje 30 mjeseci, implementirat će se geografski informacijski sustav (GIS) - baza podataka otvorenog pristupa. Baza podataka bit će dostupna istraživačima, nevladinim organizacijama, subjektima uključenima u plavu ekonomiju te donositeljima odluka i sadržavat će prikupljene podatke proizašle iz primjene autonomnih podvodnih uređaja (UUV-a), zajedno s procjenom indeksa ribljeg fonda.

Po završetku projekta prikupljeni će podaci biti temelj za izradu prijedloga mjera zaštite za razmatrane ekosustave.

SUSHI DROP je projekt Europske unije čija ukupna vrijednost iznosi 1.714.847,50 EUR te je financiran kroz program Interreg Italy – Croatia. Za više informacija posjetite www.italy-croatia.eu/web/sushidrop

Dokumenti za preuzimanje

Stožer civilne zaštite SDŽ